Nowy sprzęt dla strażaków

Strażacy z gminy Krasnystaw zostaną doposażeni w nowy sprzęt potrzebny do ratowania ludzi i mienia. Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, a zakupy muszą być zrealizowane do końca roku.

Pomoc trafi do pięciu jednostek, w tym OSP Krupe i OSP Małochwiej Duży, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz OSP Bzite, OSP Jaślików i OSP Siennica Nadolna. Każda z nich otrzyma: specjalne ubrania, hełmy, kominiarki i rękawice ochronne. Z Funduszu Sprawiedliwości gmina Krasnystaw otrzyma ponad 46 tys. zł. Z własnych środków musi dołożyć niecałe 500 zł.

– Korzystamy z tej formy wsparcia kolejny raz. W ubiegłym roku kupiliśmy m.in. agregaty prądotwórcze i ogrzewany namiot, z których korzystają jednostki w Krupem, Małochwieju Dużym i Siennicy Nadolnej – przypomina wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. Umowę o przyznaniu pieniędzy na tegoroczne zakupy wójt Gajowiak-Powroźnik podpisała z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, który w miniony weekend gościł na gali 50-lecia Chmielaków w Krasnymstawie. (k)