Nowy stary dyrektor

Tadeusz Duszyński oficjalnie jest już dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. To jednostka podległa marszałkowi województwa.


Obowiązki dyrektora placówki T. Duszyński pełnił już od marca. Teraz dyrektorem został oficjalnie. – Jest doświadczonym managerem. Jestem przekonany, że jego wieloletnia praktyka oraz wiedza pozwolą skutecznie zarządzać szpitalem – skomentował marszałek Jarosław Stawiarski.

Tadeusz Duszyński jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył też studia podyplomowe z ekonomiki zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzanie zdrowiem publicznym w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – W latach 1990-1993 pełnił funkcję dyrektora administracyjno-ekonomicznego w Psychiatrycznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublinie. W kolejnych latach kariery zawodowej był m.in. zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

W 1998 roku rozpoczął pracę jako dyrektor naczelny w Lubelskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, gdzie przez kolejnych dziewięć lat sprawował funkcję prezesa zarządu – wylicza Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Opracował GR