Nowy szef od odpadów

Robert Poniedziałek nie jest już prezesem Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Kras-Eko w Wincentowie. Zastąpił go Andrzej Mróz.

Zmiany w Kras-Eko odbyły się po cichu. Nie było konkursu na prezesa spółki. O tym, że dzieje się w niej coś rewolucyjnego, niektórzy radni miasta Krasnystaw dowiedzieli się na ostatniej sesji. Temat poruszyła radna Agnieszka Pocińska-Bartnik („Krasnostawianie”). – Zadałam pytanie dotyczące zmiany na stanowisku prezesa i utworzenia nowego stanowiska wiceprezesa w spółce „Kras-Eko”, której współwłaścicielem jest miasto Krasnystaw. Zadałam to pytanie, bo byłam zaskoczona, że nikt z członków komisji planowania i finansów nie zadał go w trakcie komisji, na której było przyjmowane sprawozdanie spółki za rok 2015, a na komisji pojawiła się nowa osoba, pan Mróz, nowy prezes Kras-Eko – opowiada Pocińska-Bartnik.
Mowa o Andrzeju Mrozie, byłym szefie krasnostawskiej Platformy Obywatelskiej, ostatnio wiceprezesie ARiMR w Lublinie. Dotychczasowy prezes Składowiska, Robert Poniedziałek, został wiceprezesem spółki. Wcześniej w Kras-Eko takiego stanowiska nie było. – Jakie pojawiły się nowe okoliczności uzasadniające zmianę zarówno na stanowisku prezesa, jak i utworzenie nowego stanowiska pracy, wiceprezesa? – zastanawia się radna i dodaje: – Z punktu widzenia ekonomii przedsiębiorstwa, nowe stanowisko kierownicze generuje dodatkowe koszty. Czy władze spółki, tj. zgromadzenie wspólników jak i rada nadzorcza, wzięły pod uwagę interes spółki dokonując tego typu zmian? Czy w związku z utworzeniem nowego stanowiska kierowniczego przewidziany jest również wzrost zatrudnienia w spółce? – pyta. Pocińska-Bartnik przytacza liczby. Za prezesury Poniedziałka Kras-Eko świetnie sobie radziła. W latach 2011-2015 przychody spółki kształtowały się na poziomie: 2011 r. – 1,7 mln zł, 2012 r. – 1,6 mln zł, 2013 r. – 1,9 mln zł, 2014 r. – 2,4 mln zł, 2015 r. – 2,5 mln zł. – Firma ciągle inwestuje i poszukuje nowoczesnych rozwiązań. Gruntownie zmodernizowana infrastruktura obiektu składowiska odpadów oraz zamontowane specjalistyczne wyposażenie techniczne, stanowią dobrą podstawę do rozwoju istniejącej technologii zagospodarowywania odpadów oraz wrażania nowych sposobów odzysku lub pozyskiwania surowców wtórnych – zauważa radna.

O zmiany w Kras-Eko zapytaliśmy Krzysztofa Gałana, sekretarza miasta Krasnystaw. Ten odpisał: „Rada Nadzorcza Kras-Eko, zgodnie z umową spółki, składa się obecnie z 3 osób, po jednym przedstawicielu wskazanym przez udziałowców, tj. miasto Krasnystaw, gminę Krasnystaw i gminę Rejowiec. Oznacza to, że każdy udziałowiec posiada 1 głos niezależnie od wielkości udziału. Prezesa zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a członka lub członków Zarządu – Rada Nadzorcza na wniosek prezesa. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych powołanie prezesa zarządu może nastąpić bez konkursu. I taką decyzję o powołaniu prezesa bez konkursu podjęli wspólnicy” – tłumaczy Gałan.
Według sekretarza powołanie wiceprezesa i zwiększenie ilości członków zarządu było konieczne w związku z realizowaniem projektu „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów do wymagań dla RIPOK”. – Powyższy projekt przez zarząd województwa lubelskiego uznany został za przedsięwzięcie o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ponieważ projektowana inwestycja stanowi o dalszym istnieniu naszego składowiska, koniecznym było skierowanie wszelkich dostępnych środków i metod do jej realizacji. W związku z tym skorzystano z możliwości, jaką stwarzała umowa spółki i po zakończeniu VIII kadencji władz spółki poszerzono skład zarządu oraz podzielono zakres zadań” – pisze Gałan. I tak wiceprezes, czyli R. Poniedziałek, jako osoba nadzorująca postęp prac dokumentacyjnych oraz odpowiedzialna za uzyskanie niezbędnych zezwoleń ma za zadanie kontynuowanie dotychczasowych prac oraz sporządzenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast nowy prezes A. Mróz ma zająć się bieżącym zarządzaniem spółką. – Pan Mróz to osoba o odpowiednich kwalifikacjach, ma olbrzymie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych – podsumowuje sekretarz miasta Krasnystaw. (kg)