O historii, języku, metodach nauczania

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 10-30 lipca 2017 r. organizuje koleje kursy dla obcokrajowców i Polonii. W tegorocznej edycji weźmie udział 130 uczestników, którzy w ramach organizowanych zajęć i wycieczek, oprócz doskonalenia języka polskiego, zapoznają się także z naszą historią i kulturą.


Uczestnicy Lata, przybywający do Lublina, będą uczestniczyć także w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej 2017. Jest to kurs współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym udział weźmie 65 osób z 17 krajów. Uczelnia będzie gościć obywateli: Belgii, Bułgarii, Białorusi, Chorwacji, Hiszpanii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, Serbii, Słowacji, Szwecji, Turcji i Ukrainy.
Z kolei dla 45 nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie, organizowane są warsztaty kwalifikacyjne (język polski, historia i kultura Polski). Doskonalić swoje umiejętności będą nauczyciele z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Rosji i Uzbekistanu. Projekt jest współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W dniach 19-26 czerwca 2017 r. dwudziestu nauczycieli, pracujących w zagranicznych placówkach edukacyjnych i ośrodkach polonijnych, będzie uczestniczyć w projekcie „Staż przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli szkół polonijnych i szkół języka i kultury polskiej”. Będą to zajęcia m.in. z języka polskiego, polskiej kultury, wiedzy o Polsce, metodyce nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego). Do Lublina przyjadą osoby z Białorusi, Gruzji, Ukrainy i USA.
Uroczysta inauguracja Lata Polonijnego odbędzie się 14 lipca o godz. 17.00 w sali widowiskowej ACK UMCS „Chatka Żaka” (ul. Radziszewskiego 16).MG