O kolaboracji z Sowietami

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie miała miejsce promocja książki dra hab. Jacka Romanka pt. „Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i w październiku 1939 r.”.

Jacek Romanek, naczelnik oddziałowego biura upamiętniania walk i męczeństwa IPN w Lublinie, jest autorem lub współautorem szeregu opracowań naukowych z zakresu historii najnowszej zwłaszcza dotyczących Lubelszczyzny, w tym także samego powiatu krasnostawskiego („Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956. Słownik biograficzny” czy „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956”).

W najnowszej publikacji „Kolaboracja z Sowietami” Romanek przedstawia wydarzenia z przełomu września i października 1939 r. gdy na tereny wschodniej Lubelszczyzny, po wycofaniu się wojsk niemieckich, wkroczyła Armia Czerwona. Pokazuje prosowieckie działania mniejszości narodowych (Ukraińców i Żydów), ale również aktywność polskich komunistów w formie tworzenia przez nich komitetów rewolucyjnych czy też czerwonej milicji.

Autor pokazuje fakty w szerszym kontekście, nie skupia się wyłącznie na tym krótkim bo ok. 2 tygodniowym okresie tzw. „za pierwszego Sowieta”. Uwzględnia zarówno kontekst i podłoże czyli działalność komunistów w okresie II RP jak i ich kariery partyjne lub resortowe w komunistycznej Polsce po 1944 r. Podczas spotkania autor skupił swą uwagę na terenie powiatu krasnostawskiego pokazując jak wyglądała sytuacja na tle reszty województwa. (k)