O rewitalizacji, Piłsudskim i problemach małżeńskich

Radni zdecydowali, na których obszarach gminy Chełm będzie prowadzona rewitalizacja w kolejnych latach i nadali imię szkole w Stawie. Choć może to brzmieć zaskakująco, pochylili się też nad skargą jednego z mieszkańców na… brak wsparcia w rozwiązaniu kryzysu małżeńskiego.

Za obszary zdegradowane uznane zostały: Depułtycze Królewskie, Henrysin-Kolonia, Horodyszcze wraz z Kolonią, Jagodno, Ludwinów, Nowe Depułtycze, Okszów, Podgórze, Rożdżałów, Rudka, Srebrzyszcze, Stańków, Stołpie, Tytusin, Strupin Duży, Uher, Weremowice, Wólka Czułczycka, Zawadówka, Żółtańce. Z czego do obszaru rewitalizacji w ramach gminnego programu na lata 2024-2030 włączone zostały: Depułtycze Królewskie-Kolonia, Okszów, Ludwinów, Srebrzyszcze, Stołpie i Tytusin.

Piłsudski wygrał z dyrektorem

Kolejnym punktem obrad rady gminy Chełm było nadanie imienia Szkole Podstawowej w Stawie na wniosek placówki.

– Jest to ostatnia szkoła w naszej gminie, która nie miała imienia – podkreśliła Jolanta Krop, dyrektor Biura Obsługi Szkół Gminy Chełm.

Pomysł na imię dla podstawówki zgłosiło sto osób. Z 20 propozycji w drodze głosowania wybrano dwie: im. J. Piłsudskiego oraz pierwszego dyrektora szkoły Pawła Walczaka. Wygrał marszałek.

– Nie jestem z tego zadowolony, ale muszę to przyjąć – skwitował radny Dariusz Kiełek.

Ośrodek nieczuły na kryzys małżeński

Na ostatnim posiedzeniu rada gminy rozpatrzyła 4 skargi, które wpłynęły na Ośrodek Pomocy Społecznej od jednego z mieszkańców. Mężczyzna zarzucił pracownikom brak wsparcia w rozwiązaniu kryzysu małżeńskiego, brak reakcji na popełniane przez jego żonę wykroczenia drogowe oraz kupowanie dzieciom e-papierosów i napojów energetycznych, a także na fakt, że dzieci bez jego zgody zamieszkały w domu dziadków. Podniósł też, że na wniosek pracownika ośrodka założona mu została Niebieska Karta. Analogiczne skargi wystosował do policji, prokuratury, szkoły i ministerstwa sprawiedliwości. Skargę w części dotyczącej braku reakcji na sytuację rodzinną mężczyzny, radni uznali za bezzasadną. Natomiast wątkiem wszczęcia NK ma zająć się wójt gminy. (pc)