O sprawiedliwość po latach

W ubiegłym tygodniu lubelski IPN poinformował, że poszukuje świadków zbrodni ludobójstwa popełnionych na terenie województwa wołyńskiego w latach 1939-1945 przez członków OUN-UPA.


Świadków poszukuje Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. – Zwracamy się z apelem do osób pokrzywdzonych, członków ich rodzin, świadków oraz tych wszystkich, którzy posiadają informacje na temat zbrodni, a także są w posiadaniu zdjęć pomordowanych, list ofiar lub innej przydatnej dokumentacji – mówi Dawid Florczak z IPN w Lublinie.

OKŚZpNP w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych na terenie województwa wołyńskiego w latach 1939-1945 przez członków OUN-UPA oraz inne osoby współuczestniczące, a w szczególności dopuszczenia się zabójstw kilkudziesięciu tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci narodowości polskiej, znęcania się fizycznego i psychicznego nad Polakami, zniszczenia lub kradzieży ich mienia, oraz stosowania innych represji i czynów nieludzkich w celu stworzenia warunków życia grożących im biologicznym wyniszczeniem bądź zmuszających do opuszczenia swoich siedzib i ucieczki z terenów województwa wołyńskiego oraz innych form naruszenia praw człowieka. Śledztwo prowadzi prokurator Piotr Zając.

W lipcu br. mnie 76 lat od wydarzeń rzezi wołyńskiej. Jej apogeum przypadło w niedzielę, 11 lipca 1943 oddziały UPA zaatakowały 99 polskich miejscowości, głównie na terenie powiatów kowelskiego, horochowskiego i włodzimierskiego. Tego jednego dnia mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków: mężczyzn, kobiet i dzieci. Według szacunków w latach 1943-1945 zginęło około 100 tys. Polaków. W akcjach odwetowych zamordowano ok. 10 tys. Ukraińców.

Kontakt z komisją: tel. 81 534 59 11 lub e– mail: komisja.lublin@ipn.gov.pl Korespondencję można również przesyłać na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here