O strachu i fascynacji w Muzeum

Kilkaset osób przewinęło się przez wykłady i prelekcje podczas Pierwszej Humanistycznej Konferencji Naukowej im. Kaspra Niesieckiego „Dawne obce wzory kulturowe – strach, fascynacja i niezrozumienie”, która odbyła się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

Celem spotkania historyków była próba zrozumienia, dlaczego obce wzory kulturowe mogą, nawet współcześnie, wywoływać strach, niezrozumienie bądź fascynacje. Inauguracji krasnostawskiej konferencji dokonał wicestarosta Henryk Czerniej, który w swoim przemówieniu zauważył, że takie wydarzenia niosą zawsze wiele dobrego dla regionu. Są m.in. pierwszym krokiem do uczynienia powiatu miejscem, w którym może zacząć funkcjonować nowoczesna nauka. W kolejnych wystąpieniach zaprezentowało się dwunastu prelegentów reprezentujących Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Swoje wykłady mieli również pracownicy Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Pomysłodawcą i inicjatorem wydarzenia był pracownik Muzeum Konrad Grochecki. Organizatorzy zapewniają, że konferencja naukowa im. Kaspra Niesieckiego będzie miała kolejne edycje, ale następnym razem o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. (kg)