O wodociągu i drogach

Za nami kolejna sesja rady gminy Fajsławice. Radni zdecydowali m.in. o przejęciu działek pod rozbudowę wodociągu i współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych.

Sesja rozpoczęła się od szkolenia dotyczącego spraw BHP, które poprowadził Tomasz Abramczyk z Państwowej Inspekcji Pracy. – Inspektor przedstawił zebranym zagadnienia dotyczące zagrożeń wypadkowych rolników wynikających podczas pracy w gospodarstwach rolnych – relacjonuje Aleksandra Granat z urzędu gminy Fajsławice. W dalszej części obrad radni uchwalili m.in. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Fajsławice oraz program współpracy gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi.

– Podjęli również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę nieruchomości stanowiących drogi. Mowa tu o drogach znajdujących się na tzw. „działkach” w centrum Fajsławic. Gmina planuje tam zbudować sieć wodociągową, gdyż obecnie mieszkańcy tej części obszaru gminy korzystają z sieci wodociągowej należącej do Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Fajsławicach. Gmina będąc właścicielem tych nabytych dróg, mogłaby bez większych trudności podejmować działania inwestycyjne bez występowania do skarbu państwa o pozwolenia i zgody – informuje A. Granat.

Radni podjęli również trzy uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej powiatowi krasnostawskiemu na zadania związane z inwestycjami drogowymi. Powiat wraz gminą Fajsławice zamierza przeprowadzić remont drogi powiatowej Fajsławice – Wola Idzikowska – Oleśniki, wykonać opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi powiatowej Biskupice – Fajsławice, a także wykonać dodatkowe prace przy trwającej obecnie przebudowie drogi powiatowej Suchodoły – Siedliska – Ksawerówka. Planowane jest położenie nowej nawierzchni do SP Siedliska wraz z parkingiem przed budynkiem szkoły oraz położenie asfaltu na gminnej drodze biegnącej przy zabudowaniach sołtysa w Siedliskach Drugich.

W związku z planowanymi inwestycjami drogowymi niezbędne było podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here