O współpracy i zakupie sprzętu medycznego

Do chełmskiego szpitala w ubiegłym tygodniu, w ramach programu współpracy medycznej pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią, przyjechała delegacja szpitala w Łucku na Ukrainie.

Kolejne rozmowy przedstawicieli obu szpitali już niebawem prowadzone będą także w Łucku, a zakończyć się mają ustaleniem zasad międzynarodowej współpracy medycznej, a także – co ważne – zakupem sprzętu medycznego dla przygranicznych szpitali. (g)