Obligacje na inwestycje

Miasto chce wyemitować obligacje komunalne o wartości 15 mln zł. Pieniądze mają być w całości przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego, niezbędnego do realizacji zaplanowanych na bieżący rok inwestycji, na które samorząd dostał unijne wsparcie.

– To nic nowego – wyjaśnia Agata Fisz, prezydent Chełma. – Te obligacje zostały zaplanowane w uchwalonym w grudniu minionego roku budżecie miasta na bieżący rok. Tyle tylko, że są banki, które życzą sobie dodatkowej uchwały rady miasta, dotyczącej emisji obligacji.
Taką uchwałę chełmscy radni mają przyjąć na najbliższej sesji rady miasta, zaplanowanej na środę 18 kwietnia. Miasto zamierza wyemitować obligacje komunalne o wartości 15 mln zł, w trzech seriach po 5 mln zł każda. Ich wykup miałby nastąpić po 11 latach.
– Zgodnie z obowiązującymi przepisami pieniądze z obligacji można wykorzystać wyłącznie na wydatki inwestycyjne – wyjaśnia prezydent Agata Fisz. – Te 15 mln zł w całości przeznaczymy na zabezpieczenie udziału własnego, niezbędnego przy realizacji zaplanowanych na bieżący rok miejskich inwestycji. (s)