„Obłoczki” po raz trzeci

W lubelskiej Szkole Podstawowej nr 31 obyła się promocja trzeciego już tomiku poezji uczniów „Obłoczki sercem malowane”. Tomik to pokłosie konkursu – projektu na wiersze o tematyce lotniczej.


Szkoła, położona przy ulicy Lotniczej, w pobliżu dawnego lotniska Lubelskich Zakładów Lotniczych, od 2006 roku nosi imię Lotników Polskich. Pierwszy tomik wierszy ukazał się w 2008 roku, drugi w 2014, zaś trzeci niedawno – na stulecie lotnictwa polskiego. Ich powstanie to również efekt niezwykle udanej, wieloletniej współpracy lubelskiej szkoły z dęblińską Szkołą Orląt, Muzeum Sił Powietrznych i lubelskim środowiskiem lotniczym. Od samego początku projekt wspiera generał brygady pilot dr. inż. Ryszard Hać.

Drugiemu i trzeciemu tomikowi wierszy towarzyszyły płyty, przygotowane przez lubelskiego rapera Mateusza „Laslo Companija” Laskowskiego. Do ostatniej edycji projektu włączyły się także i inne szkoły z Lubelszczyzny, noszące lotnicze imię – ze Świdnika, Woli Osowińskiej i Leszkowic. Każdemu tomikowi poezji towarzyszył konkurs plastyczny, a wyróżnione prace stawały się ilustracjami w kolejnych wydaniach.

W Szkole Podstawowej nr 31 duszą projektu jest mgr Mirosława Ziętek – nauczycielka nauczania początkowego. Podczas promocji trzeciego wydania „Obłoczków” była gospodarzem uroczystości. Zgromadziła ona lotników, dziennikarzy, młodzież, dzieci i ich rodziców.

Na program złożyły się piosenki o tematyce lotniczej wykonywane przez starszych uczniów szkoły, oraz wiersze z ostatniego wydania „Obłoczków”, sympatycznie recytowane przez najmłodszych uczniów. Generał Ryszard Hać wręczył autorom wyróżnionych wierszy pierwsze egzemplarze najnowszego wydania „Obłoczków”.

Lotnicy docenili zaangażowanie uczniów i nauczycieli w popularyzację wiedzy o lotnictwie i przekazali do izby tradycji mundur i płaszcz zmarłego pół roku temu pułkownika dyplomowanego Stanisława Madeja. Pułkownik Stanisław Madej pochodził z Radawca. Był między innymi jednym z dowódców 60 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego w Radomiu, pracował w dęblińskiej Szkole Orląt, a także przez 8 lat był dyrektorem wydziału usług agrolotniczych w WSK Świdnik.

Autorzy projektu piszą: „Mamy nadzieję, że trzeci tomik Obłoczków, wydany w 100-lecie lotnictwa polskiego, będzie hołdem ludziom lotnictwa, dzięki którym możemy cieszyć się pogodnym niebem i realizować swoje pasje i marzenia”, bo jak napisała Agata Kolek – autorka jednego z wierszy – „Człowiek od kiedy żyje, to zawsze o czymś marzy i dobrze jest tak właśnie, w marzeniach nam do twarzy”

Jan Achramowicz

Pierwsze egzemplarze kolejnego wydania „Obłoczków” trafił do dyrektor SP nr 31, Jolanty Józefaciuk i autorów wyróżnionych wierszy