Obrazy Teslara w Muzeum

W Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie odbył się wernisaż wystawy „Antoni Teslar. Miejsca”. Inspiracją do jej powstania było siedem widoków miasta i jego okolic, które Antoni Teslar stworzył latem 1941 r., gdy był w Krasnymstawie.

Ekspozycja zorganizowana została we współpracy Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie z rodziną artysty, kolekcjonerami prywatnymi oraz Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Warszawy, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Stowarzyszeniem Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”. Ekspozycji towarzyszy katalog wystawy on-line. Kuratorem wystawy oraz autorką katalogu jest Maja Toczona-Wal. (kg)