Obywatele do urn!

W poniedziałek (23 września) rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone i zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego Lublina ‘2020. Do 10 października mieszkańcy Lublina, niezależnie od wieku, mogą wskazać dwa projekty dzielnicowe i dwa ogólnomiejskie, które ich zdaniem zasługuję na realizację. Do wyboru jest 149 projektów, a do podziału 15 mln zł.


– Mieszkańcy Lublina mają ponad dwa tygodnie na podjęcie decyzji, na jaki projekt oddadzą swój głos. Do wyboru jest 149 projektów, z czego 63 to przedsięwzięcia ogólnomiejskie, a 86 dzielnicowe. Cieszę się, że w tej edycji BO wspólnie wypracowaliśmy zasady gwarantujące dla każdej z dzielnic miasta 300 tys. zł. Teraz już tylko od aktywności mieszkańców zależy, co zmieni się w ich najbliższej okolicy – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, zachęcając do głosowania.

Tradycyjnie, czy elektronicznie?

– Podobnie jak w roku ubiegłym głosując w wersji papierowej wymagane jest osobiste dostarczenie karty do głosowania i przekazania jej pracownikowi Biura Obsługi Mieszkańców, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej lub punktu mobilnego. Te ostatnie znajdują się w dzielnicach, w których nie ma zlokalizowanych BOM-ów ani bibliotek. Pełna lista punktów znajduje się na www.lublin.eu – tłumaczy Monika Głazik z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Z kolei, aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu, zarejestrować się, zalogować, a następnie oddać głos na wybrane projekty. – W przypadku osób poniżej 18. roku życia konieczna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Aby ją wyrazić rodzic/opiekun prawny musi wprowadzić swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż., a także zgody dotyczące danych osobowych – wyjaśnia M. Głazik.

Głosować na projekty mogą osoby zameldowane w Lublinie, dopisane do spisu wyborców lub dopisane do listy mieszkańców głosujących w Budżecie Obywatelskim. W trakcie głosowania dopisać się będzie można już tylko osobiście, bezpośrednio w punkcie do głosowania. Takie osoby będą głosowały w formie papierowej, oświadczając jednocześnie, że mieszkają w Lublinie.

Nawet dziecko ma głos!

Głosować w BO mogą wszyscy mieszkańcy Lublina – niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą głosowały za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– W przypadku głosowania tradycyjnego, należy ze sobą przynieść do punktu głosowania podpisaną przez rodzica zgodę wraz z dokumentem tożsamości (np. legitymacją szkolną) lub razem z opiekunem wypełnić kartę na miejscu. Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu, zarejestrować się, zalogować a następnie oddać swoje głosy. W przypadku osób poniżej 18. roku życia konieczna jest zgoda rodzica. Aby ją wyrazić, rodzić musi wprowadzić swoje imię i nazwisko oraz „kliknąć” oświadczenie dotyczące jego zgody na głosowanie przez osobę poniżej 18 r.ż. – mówi Monika Głazik.

(oprac. EM.K.)