Obywatelski budżet przed głosowaniem

Urzędnicy sprawdzili zgłoszone przez mieszkańców zadania inwestycyjne do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Część z nich została zakwalifikowana do głosowania, część natomiast odrzucona. Najwięcej wniosków wpłynęło z osiedla Cementowni.

Mieszkańcy osiedla Rejowiecka zgłosili pięć inwestycji. Ocenę formalną i merytoryczną przeszły trzy i głosowanie zadecyduje, które znajdą się w przyszłorocznym budżecie Chełma z przeznaczeniem do realizacji. Są to: kontynuacja budowy oświetlenia w osiedlu Malowane – 40 000 zł, przebudowa nawierzchni ul. Curie-Skłodowskiej na odcinku 250 m od ul. Kochanowskiego – 250 000 zł i budowa 350 m chodnika na ul. Wygon – 150 000 zł. Odpadły naprawa drogi na ul. Bocianiej oraz wykonanie projektu technicznego i budowa sieci wodociągowej na Malowanym.

W osiedlu Śródmieście zgłoszono osiem zadań. Dwa z nich, modernizacja boiska przy SP nr 2, szacowana na 340 000 zł oraz droga łącząca Ogrodową i Pilarskiego nie przeszły oceny merytorycznej. Pozostałe: rewitalizacja parku miejskiego – 250 000 zł, przebudowa chodnika, parkingu i wykonanie oświetlenia przy Mickiewicza 24 A – 240 000 zł, budowa parku linowego przy SP nr 2 – 250 000 zł, przebudowa drogi i chodników na Łącznej – 200 000 zł, przebudowa skweru przy Pocztowej 27 – 50 000 zł, przebudowa nawierzchni na ul. Sybiraków od wjazdu na parking w kierunku „Biedronki” do ul. Partyzantów – 200 000 zł, znajdą się na listach do głosowania.

Dziesięć projektów złożono na osiedlu Zachód. Ocenę merytoryczną przeszły: budowa oświetlenia na ul. Piwnej – 240 000 zł, budowa kolejnego odcinka drogi dojazdowej na Synów Pułku nieopodal SP nr 7 – 250 000 zł, budowa oświetlenia na Synów Pułku, od przychodni do bloków TBS – 100 000 zł, budowa chodnika na tym samym odcinku – 150 000 zł, przebudowa boiska przy SP 7 – 250 000 zł, przebudowa schodów i montaż barierek za sklepem „Stokrotka” – 10 000 zł, przebudowa 160 m chodnika na Zachodniej i Szarych Szeregów – 200 000 zł, budowa ulicy od Koszarowej w kierunku SP 7 – 250 000 zł. Odrzucono przebudowę Legionów Polskich, szacowaną na 800 000 zł i modernizacją Metalowej – 500 000 zł z powodu przekroczenia kwoty zaplanowanej na osiedle (250 000 zł).

Jedenaście wniosków zgłoszono z osiedla Słoneczne. Komisja pięć z nich oceniła negatywnie. Odpadły: nawierzchnia asfaltowa na Chrobrego – 1 000 000 zł, wykonanie drogi na Sztembis – 1 000 000 zł, budowa chodnika przy Karłowicza wraz ze ścieżką rowerową – 472 000 zł, remont Wieniawskiego od Orląt Lwowskich do Lutosławskiego – 390 000 zł i wymiana kostki brukowej przy bloku Wieniawskiego 1. Do głosowania zakwalifikowano: przebudowę Wirskiego od Karłowicza do wjazdu na os. Słoneczne – 180 000 zł, przebudowę chodnika między Wirskiego a Lwowską prowadzącego do „Carrefoura” – 50 000 zł, przebudowa kostki na ścieżce rowerowej od Ogrodowej do Metalowej – 100 000 zł, przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia – 50 000 zł, budowa ścieżki rowerowej wokół ronda na Lwowskiej, 15 Sierpnia, al. 3 Maja – 50 000 zł, budowa boiska do siatkówki plażowej na osiedlu Słoneczne – 100 000 zł.

Tylko jedno zadanie zostało zgłoszone na osiedlu XXX-lecie. Jest to przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP – 41a, 41b, 41c, za budynkiem Poczty, szacowana na 250 000 zł. Wystarczy jeden głos i inwestycja znajdzie się w budżecie Chełma na 2019 rok.

Z dziewięciu projektów zgłoszonych z osiedla Działki do dalszego etapu zakwalifikowano siedem. Są to: budowa siłowni plenerowej przy SP nr 4 – 100 000 zł, budowa bieżni ze skocznią w dal przy SP nr 4 – 200 000 zł, przebudowa ul. Prusa – 250 000 zł, przebudowa nawierzchni na ul. Grunwaldzkiej – 245 000 zł, budowa placu zabaw przy Miejskiej Hali Sportowej – 50 000 zł, montaż oświetlenia ulicznego przy Pięknej – 20 000 zł, budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Litewskiej i Ogrodniczej. Odrzucono przebudowę chodnika na Litewskiej, od Hrubieszowskiej i Grunwaldzkiej oraz chodnika na ul. Prusa od Grunwaldzkiej do Ogrodniczej. Koszt obu inwestycji przewyższa kwotę, jaką zaplanowano na osiedle.

Na osiedlu Kościuszki zgłoszono pięć zadań. Cztery zostaną poddane pod głosowanie. Są to: przebudowa nawierzchni na Połanieckiej od bloku nr do bloku nr 10 – 250 000 zł, przebudowa drogi dojazdowej do sklepu „Stokrotka” – 160 000 zł, przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy Wojsławickiej 8E i 8F – 250 000 zł, budowa naukowego placu zabaw przy SP nr 8 – 250 000 zł. Oceny merytorycznej nie przeszła budowa zatoki autobusowej między SP nr 8 a budynkiem przy Połanieckiej 8.

Aż cztery projekty odrzucono z osiedla Dyrekcja Dolna. Są to: wykonanie boiska szkolnego przy SP nr 1, wykonanie parkingu przy ul. Śląskiej, montaż przyszkolnej hali sportowej przy SP nr 1 i modernizacja chodnika na całej ul. Starościńskiej. Do głosowania zakwalifikowano trzy: przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 – 60 000 zł, przebudowa chodnika na Starościńskiej od Spółdzielczej do wjazdu do SP nr 5 – 80 000 zł, przebudowa chodnika na ul. Kolejowej od al. Marszałka Piłsudskiego w kierunku Starościńskiej – 250 000 zł.

Cztery inwestycje zgłosili mieszkańcy Dyrekcji Górnej i wszystkie przeszły ocenę merytoryczną. Są to: przebudowa nawierzchni na ul. Katedralnej od Wiejskiej do Bydgoskiej – 120 000 zł, przebudowa nawierzchni na ul. Jana Kazimierza od Granicznej do Katedralnej – 120 000 zł, przebudowa ul. Reymonta – 200 000 zł, przebudowa chodnika od Katedralnej 8 do 16 – 40 000 zł.

W osiedlu Cementownia zgłoszono rekordową liczbą projektów, bo aż 16. Do głosowania zostały zakwalifikowane: przebudowa chodnika przy ul. ks. Brzóski od 11 Listopada do Litewskiej (numery nieparzyste) oraz naprawa schodów na skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóski – 140 000 zł, przebudowa ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego – 150 000 zł, budowa wybiegu dla psów – 140 000 zł, przebudowa chodnika na ul. Rolnicznej od Wołyńskiej do Chomentowskiego (parzysta strona), przebudowa chodnika i nawierzchni drogi, łącznie w placem manewrowym na ul. Skibińskiego – 220 000 zł, przebudowa chodnika przy Jagiellońskiej (nieparzysta strona) od Dembowskiego do skrzyżowania ulic Litewska – Batorego – 225 000 zł, przebudowa nawierzchni drogi na ul. Jagiellońskiej od Litewskiej do Kilińskiego – 250 000 zł, utwardzenie placu pod kontenery na śmieci przy Kredowej 11 – 50 000 zł, przebudowa budynku wraz ze sceną w Ogródku Jordanowskim – 250 000 zł, budowa części oświetlenia w Ogródku Jordanowskim – 60 000 zł, rewitalizacja parku Jordanowskiego – 200 000 zł, budowa chodnika i modernizacja odwodnienia – przejście łączące ul. Mikołaja Reja z ul. 11 Listopada – 100 000 zł, przebudowa placu zabaw przy 11 Listopada 6A – 100 000 zł. Odrzucono wykonanie chodnika przy ul. ks. Brzóski (parzysta strona) od Wołyńskiej do 11 Listopada, remont nawierzchni na całej ul. Jagiellońskiej oraz przejście dla pieszych na Przemysłowej przy zbiegu z ul. Dembowskiego.

Głosowanie odbędzie się w dniach 17-22 września, zarówno drogą elektroniczną, jak i standardowo w Urzędzie Miasta Chełm. s