Obywatelu, wskaż inwestycję!

Budowa siłowni, ścieżek rowerowych, remont drogi, a nawet uruchomienie miejskiego szaletu. To tylko niektóre z inwestycji zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Krasnystaw. O tym, które się urzeczywistnią, zdecydują sami mieszkańcy.

18 września rozpoczęło się głosowanie na inwestycje zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego miasta Krasnystaw. Na liście znalazło się sześć propozycji, głosy oddawać można do 20 października. – Głos oddać może każdy mieszkaniec Krasnegostawu posiadający czynne prawo wyborcze. Zadania wyłonione w toku głosowania zrealizowane zostaną przez miasto w 2018 roku – zapowiada Magdalena Górecka z urzędu miasta Krasnystaw. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krasnystaw.pl i podane do wiadomości w formie komunikatu prasowego. Głosowanie odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionej i popisanej karty do głosowania, którą należy złożyć w sali obsługi nr 1 (parter) urzędu miasta Krasnystaw lub przesłać na adres: Plac 3 maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2018 – GŁOSOWANIE”. Osoba uprawniona do głosowania może oddać jeden głos na jedno zadanie. W przypadku oddania przez jedną osobę więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne. A oto lista inwestycji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego: 1. Siłownia zewnętrzna w Krasnymstawie („park Hałasa”), 2. Remont drogi dojazdowej od ul. Poniatowskiego do budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i ul. Poniatowskiego 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem, 3. Budowa ścieżki rowerowej „Błonie” – odcinek od ulicy Bocianiej do ulicy Rybiej, 4. Utworzenie toalety miejskiej w Krasnymstawie (ul. Okrzei), 5. Organizacja turnieju piłki nożnej o puchar burmistrza Krasnegostawu (kategoria Open – 16 i więcej lat), 6. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Jana Czuby. (kg)