Ocalą od zapomnienia, jeśli dostaną euro

Gmina Wojsławice stara się o 4 mln zł na remont zabytkowej synagogi w Wojsławicach, przekształcenie szkoły w Majdanie Ostrowskim na Ośrodek Trzech Kultur i domu kultury w Rozięcinie na Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji.

„Na szlaku kultur i tradycji ziemi wojsławickiej – ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturalnego gminy Wojsławice” – to nazwa projektu, który chce zrealizować gmina Wojsławice za unijne pieniądze. Pod koniec lipca urząd złożył wniosek na jego współfinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach działania „Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne.
– Ogólnym celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego gminy. Będę bardzo zadowolony, jeśli nasz wniosek zakwalifikuje się do dofinansowania – mówi wójt gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski.
Wniosek zakłada m.in. remont zabytkowej synagogi w Wojsławicach.
– Przede wszystkim chcemy wymienić tam system ogrzewania, wykorzystując odnawialne źródła energii, a konkretnie pompy ciepła. Projekt zakłada również remont parkingu wokół synagogi. W środku synagogi chcielibyśmy stworzyć Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej, która zgromadzi materiały nawiązujące do wielokulturowej przeszłości miejscowości. Co prawda już teraz funkcjonuje tam izba pamięci, ale chcielibyśmy, aby była jeszcze bardziej atrakcyjna. Planujemy wyposażyć ją w sprzęt multimedialny, tak aby część materiałów była wyświetlana na ekranach a część można było odsłuchać – dodaje wójt.
Projekt dotyczy również byłej szkoły w Majdanie Ostrowskim. Budynek przejdzie generalny remont i zostanie zaadaptowany na Ośrodek Trzech Kultur. Węglową kotłownię zastąpią pompy ciepła, a trzy duże sale lekcyjne zostaną poświęcone kolejno kulturze polskiej, żydowskiej i ukraińskiej. W budynku będą odbywać się zajęcia, spotkania, koncerty i inne uroczystości nawiązujące do wielokulturowej przeszłości ziemi wojsławickiej. Projekt zakłada także budowę parkingu, a teren wokół szkoły zostanie ogrodzony i oświetlony. Remont nie ominie także drewnianego budynku wiejskiego domu kultury w Rozięcinie. Tu powstanie Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji, wyposażony w sprzęty do tradycyjnych rzemiosł i prac. Łączna wartość projektu to około 3,8 miliona złotych. Gmina liczy, że jej udział wyniesie około 600 tys. zł. To, czy gmina dostanie dofinansowanie na swój projekt, będzie wiadomo w przyszłym roku. (kw)