Ocalają od zapomnienia

Za nami 14. edycja powiatowego konkursu historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i II LO w Krasnymstawie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali: poseł Teresa Hałas, starosta Andrzej Leńczuk i burmistrz Robert Kościuk. W konkursie udział wzięło ponad 40 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego. W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięli m.in.: wiceburmistrz Wojciech Kaczmarczyk, przewodniczący rady miasta Janusz Rzepka i wicestarosta Marek Nowosadzki. Gościem specjalnym był dr hab. Mariusz Korzeniowski z UMCS. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno nauczyciela historii ZSP nr 1 Krzysztofa Cabaja, który był zaangażowany w przygotowanie uczniów we wszystkie edycje konkursu „Ocalmy naszą przeszłość”.

W kategorii szkół gimnazjalnych/podstawowych (prace indywidualne) zwyciężył Mikołaj Koziej z SP w Siennicy Nadolnej (nauczyciel – Beata Wrońska). Drugie miejsce zajęli Kacper Wójtowicz z SP nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel – Agnieszka Rybczyńska-Manachiewicz), Grzegorz van Oorschot z SP nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel – A. Rybczyńska-Manachiewicz), Aleksandra Rysak z SP nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel – Tomasz Marczewski), a trzecie Mateusz Pylak z SP nr 1 w Krasnymstawie (nauczyciel – Marian Oszajca).

Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: Błażej Mazurek z SP nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel – Marta Cięciera), Wiktor Dziewulski z SP nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel – A. Rybczyńska-Manachiewicz) i Maksymilian Rzemiński z SP w Łopienniku Nadrzecznym (nauczyciel – Dariusz Jagiełło). W kategorii szkół gimnazjalnych/podstawowych (prace zespołowe): 1. Agata Demczuk, Łucja Kubina z SP w Siennicy Nadolnej (nauczyciel – Beata Wrońska), 2. Michał Nowacki i Mateusz Kogut z SP nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel – M. Cięciera), Przemysław Błaszczak, Anna Błaszczak i Michał Błaszczak z SP nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel – M. Cięciera), 3. Julia Korchut i Oliwia Korchut z SP w Siennicy Nadolnej (nauczyciel – B. Wrońska).

Wyróżnienia: Aleksandra Kołodziejczyk i Maciej Pociński z SP nr 4 w Krasnymstawie, Martyna Matczuk i Jagoda Jarmuł z SP nr 4 w Krasnymstawie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych (prace indywidualne): 1. Maciej Słotwiński z II LO (nauczyciel – Katarzyna Dubaj-Serwatka), 2. Michał Mazurek z ZSP nr 2 w Krasnymstawie (nauczyciel – Monika Matwiej), 3. Emilia Bortacka z ZSP nr 2 w Krasnymstawie (nauczyciel – M. Matwiej) i Katarzyna Nożyńska z ZSP nr 2 w Krasnymstawie (nauczyciel – M. Matwiej).

Wyróżnienia: Martyna Spyra z II LO (nauczyciel – K. Dubaj-Serwatka), Paulina Duda z ZSP nr 2 w Krasnymstawie (nauczyciel – M. Matwiej). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych (prace zespołowe): 1. Paulina Kowalczyk, Michał Kolasiński z ZSP nr 2 (nauczyciel – M. Matwiej), 2. Estera Sidor, Julia Wójcik z ZSP nr 2 (nauczyciel – M. Matwiej), 3. Wioleta Duda, Klaudia Filewicz, Patrycja Skoczylas z ZSP nr 2 (nauczyciel – M. Matwiej). (kg)