Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy

(11-13 października) W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie pracowały zespoły oceny prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej. Łącznie oceniono prawidłowość odstrzału 1140 sztuk kozłów pozyskanych w minionym sezonie łowieckim przez myśliwych selekcjonerów.
Komisja pozyskanie dwóch sztuk oceniła jako pozyskanie nieprawidłowe (XX) tj. na dwa punkty czerwone, pozyskanie 4 sztuk oceniono jako naganne (X) tj. jeden punkt czerwony. Wyceniono wstępnie jako trofea medalowe 69 sztuk parostków, w tym: 16 sztuk jako brązowomedalowe, 31 srebrnomedalowych i 22 złotomedalowych.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie wyróżnił selekcjonerów za pozyskanie najokazalszych i najciekawszych w formie trofeum. W kategorii najokazalsze trofeum w minionym sezonie łowieckim przyznano:
– I lokatę i tytuł „Rogacz AD 2017” – Krzysztofowi Kosierbowi z KŁ nr 151 „Żubr” w Lublinie, za pozyskanie 13 sierpnia, na terenie obwodu łowieckiego nr 151 w pow. krasnostawskim, rogacza z parostkami o masie 685 g – złoty medal, 165,32 pkt. CIC.
– II lokatę przyznano dla Marcinowi Hawrylukowi z KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku, za pozyskanie 11 maja, w obwodzie łowieckim 172 w pow. Krasnostawskim, rogacza z parostkami o masie 660 g – złoty medal, 160,50 pkt. CIC.
W kategorii najciekawsze w formie trofeum wyróżniono w konkursie „Rogacz -Myłkus AD 2017”:
– Andrzeja Mąkę z KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie za parostki „myłkusa” strzelonego w obwodzie nr 186 w dniu 14 maja,
– Leszka Kamińskiego z KŁ „Pogoń w Warszawie za parostki „myłkusa” strzelonego w obwodzie łowieckim nr 202 w dniu 13 maj,
– Jana Kuchtę z KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym za parostki „myłkusa” strzelonego w obwodzie nr 307 w dniu 18 sierpnia. (m)