Oczyszczalnia ścieków po modernizacji

40 mln zł pochłonęło kilka inwestycji zrealizowanych w ramach „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w ostatni czwartek.

W spotkaniu, połączonym z oddaniem do użytku ostatniego zadania inwestycyjnego wchodzącego w zakres projektu, czyli „Modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu, firm wykonawców poszczególnych kontraktów, a także pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie.

W trakcie konferencji prezes PGK Andrzej Kmicic przedstawił zakres rzeczowo-finansowy oraz główne cele realizowanego od 2016 r. przedsięwzięcia, obejmującego aż 12 zadań inwestycyjnych wykonanych dzięki: dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 20 mln zł, środkom z budżetu miasta Krasnystaw (9,1 mln zł), środkom własnym PGK (10,8 mln zł) oraz pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (2 mln zł). Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 40,1 mln zł.

Znaczenie oraz korzyści wynikające ze zrealizowanego przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych miasta Krasnystaw, podkreślili także burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, senator Józef Zając, a także w imieniu poseł Teresy Hałas – wiceprzewodniczący rady powiatu Mirosław Księżuk.

Kompleksowa modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków objęła m.in.: budowę suszarni osadów pościekowych, wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną, wymianę urządzeń do odwadniania osadów na bardziej wydajne i energooszczędne, poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych, pozwalającego na ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej, hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni, montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji, wymianę urządzeń reaktora biologicznego, wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED oraz zakup pojazdów do obsługi gospodarki osadowej oczyszczalni. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here