Od szkolenia do zatrudnienia

Ochotnicze Hufce Pracy poszukują chętnych do udziału w drugiej edycji projektu pod nazwą „Od szkolenia do zatrudnienia – Ye”.

Uczestnikami mogą być osoby w wieku 18-24 lat, które są bez pracy i nie uczestniczą w żadnym kształceniu ani szkoleniu. Propozycje trwających 150 godzin kursów zawodowych: dla kobiet – sprzedawca z kasą fiskalną i komputerem, kelner barman, dla mężczyzn – magazynier z obsługą wózka widłowego, operator obrabiarek CNC.

Podczas udziału w kursie zawodowym prowadzone są też dodatkowe tzw. kursy modułowe tj. trzydziestogodzinne kursy – komputerowy i języka obcego, a także kreowania wizerunku (fryzjer, make-up, zakup strojów i obuwia). Ponadto OHP oferuje udział w zajęciach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem, prawnikiem.

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione wyżywienie, refundację kosztów dojazdu i zwrot kosztów pobytu dziecka do lat 7 w żłobku lub przedszkolu. Tzw. premia za ukończony kurs wynosi 1 017,40 zł.

OHP wypłaca też stypendium za staż trwający trzy miesiące również w wysokości 1 017,40 zł za każdy miesiąc. Szczegóły w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie przy ul. Lwowskiej 51, pod nr tel. 82 565 56 46, e-mail: ceipmchelm@ohp.pl. (red)