Od Terenów rekreacyjnych dla Głuska po Abramowicką bezpiecznie rowerem

Kończymy prezentację 32 projektów dzielnicowych wybranych do realizacji w ramach VIII edycji lubelskiego Budżetu Obywatelskiego. Dziś projekty, które pod względem liczby zdobytych głosów uplasowały się na pozycjach 22-32.


Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk (232 głosy). Celem projektu jest budowa na terenie dzielnicy Głusk obiektu rekreacyjno-sportowego. W I etapie ma powstać skatepark, a docelowo teren z amfiteatrem letnim. Koszt 350 tys. zł.

Ciągi piesze na Szerokim – część III. Projekt, który uzyskał 224 głosy, zakłada kontynuację budowy chodników w dzielnicy Szerokie. Tym razem wykonany zostanie chodnik od ulicy Strumykowej (na przedłużeniu ulicy Morawian) wraz z oświetleniem do ulicy Wądolnej oraz chodnik od ulicy Nałęczowskiej (początek przy przystanku MPK) do ulicy Lędzian. Koszt 131,4 tys. zł.

Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie (215 głosów). Projekt przewiduje wymianę nawierzchni na asfaltową lub z kostki brukowej i przyległych ciągów pieszych ul. Furmańskiej, a także uporządkowanie i wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Koszt 350 tys. zł.

Widzę ciemność, a będzie jasność – oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską. Projekt, na który zagłosowało 206 mieszkańców, przewiduje montaż oświetlenia po obydwu stronach drogi na odcinku od ulicy Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską. Koszt 350 tys. zł.

Gładko do celu Hajdów Zadębie (200 głosów). Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna. Koszt 350 tys. zł.

Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza (realizacja częściowa). Projekt zakłada zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew na terenie całej dzielnicy Kalinowszczyzna. Realizacja projektu, który uzyskał 196 głosów, kosztować będzie 196,49 tys. zł

Renowacja Dzielnicy Tatary – nowe parkingi i chodniki (187 głosów). Projekt przewiduje remont ciągu chodników (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową) przy ul. Gospodarczej od budynku nr 22 do garaży (budynek nr 10a), remont chodnika wzdłuż ulicy Krzemionki, ułatwiający dojście do sklepu „Biedronka”, remont placu przy ul. Kresowej 9, przy OZB- stworzenie miejsc postojowo-parkingowych oraz stworzenie ok. 80 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1. Koszt 350 tys. zł.
Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza (realizacja częściowa). Projekt, który zebrał 160 głosów, zakłada zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew na terenie całej dzielnicy Ponikwoda. Koszt 93 tys. zł.

Ogród Twórczości (149 głosów). Projekt przewiduje stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Śródmieściu przestrzeni pełnej zieleni i obiektów prowokujących do twórczości i zabawy, inspirowanej sztuką dla dzieci w wieku 1-9 lat. Koszt 80 tys. zł.

Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów. Projekt, który otrzymał 139 głosów, przewiduje rewitalizację centralnych terenów zieleni w dzielnicy Czechów Północny pod kątem stworzenia miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców w każdym wieku. Plac zostanie wyposażony w wykonane z naturalnego drzewa ścieżki sprawnościowe, podesty sprężynowe, domki oraz w altany wiklinowe i hamakowiska. Koszt 350 tys. zł.

Abramowicką bezpiecznie rowerem – etap II (107 głosów). Projekt zakłada drugi etap realizacji projektu – w oparciu o wykonaną dokumentację wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej. Koszt 350 tys. zł.  Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here