Od września wzrasta renta socjalna

Z 865,03 zł brutto do 1029,80 zł miesięcznie wzrasta renta socjalna. Najpóźniej do końca września uprawnieni otrzymają już podwyższone świadczenie wraz z wyrównaniem od czerwca. Żeby otrzymać pieniądze, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Wprowadzone w ustawie zmiany zrównały kwotę renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z nimi osoby pobierające renty socjalne dostaną też wyrównanie za czerwiec, lipiec i sierpień tego roku. ZUS wypłaci je razem z wrześniową rentą, czyli najpóźniej do końca miesiąca (automatycznie, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku).

– Warto jednak pamiętać, że wyrównanie przysługuje tylko za te miesiące, kiedy renta była wypłacana. Na przykład jeśli ZUS przyznał rentę od sierpnia, to wyrównanie przysługuje od momentu przyznania świadczenia. Podobnie będzie jeżeli rencista dorabiał i miał zawieszoną wypłatę renty z powodu przekroczenia limitu dodatkowych przychodów. Wtedy wyrównanie nie będzie mu się należeć za miesiące, w których przekroczył limit przychodów – podkreśla Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Renta socjalna to specjalne świadczenie dla osób, które w większości nigdy nie osiągną samodzielności życiowej i pozostają pod opieką rodziców czy DPS-ów. Świadczenie przysługuje pełnoletniej i całkowicie niezdolnej do pracy osobie (ocenia to lekarz orzecznik ZUS), u której choroba naruszająca sprawność organizmu pojawiła się w okresie młodości (w trakcie nauki, do 18. lub 25. roku życia). Ma to być rekompensata za brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (otrzymania „normalnej” renty) ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. W całym województwie podwyżka obejmie 18,2 tys. osób. (pc)