Odbudowa populacji zajęcy

Koło Łowieckie Nr 85 „Sokół” w Chełmie od czterech lat z sukcesem realizuje pilotażowy program odbudowy populacji zajęcy w naszym regionie, który zainicjował i współfinansuje Samorząd Województwa Lubelskiego.

W tym celu koło wybudowało wolierę adaptacyjną o powierzchni ok. 1 hektara, w której warunki siedliskowe są zbliżone do warunków naturalnych charakterystycznych dla obwodu łowieckiego nr 151 znajdującego się w przeważającej części na terenie gminy Ruda Huta.

Na początku listopada 2018 r. do woliery adaptacyjnej trafiło 40 zajęcy, które pochodzą z hodowli klatkowej. Zwierzęta spędziły w niej zimowe miesiące będąc pod stałą opieką lekarza weterynarii oraz członków koła łowieckiego, którzy zapewnili im pożywienie oraz ochronę przed drapieżnikami. 25 stycznia 2019 r. zające zostały odłowione przez myśliwych i wsiedlone do naturalnego środowiska gdzie odbędą parkoty (gody) i gdzie przyjdą na świat młode zające, które zasilą bytująca populację szaraków.

Koło Łowieckie Nr 85 „Sokół” w Chełmie oprócz opieki nad zającami zobowiązało się m.in. do: zaprzestania polowania na ten gatunek przez okres 5 lat oraz budowy podstawowych urządzeń hodowlanych i remiz śródpolnych. Ponadto myśliwi z Sokoła z dużym zaangażowaniem realizują odstrzał drapieżników, w głównej mierze lisów, które są podstawowym zagrożeniem dla szaraków.

Według opinii i obserwacji członków koła oraz mieszkańców gminy efekty podejmowanych działań są już bardzo widoczne, a spotkanie z długouchym nie jest już zjawiskiem tak rzadkim jak przed kilku laty. (m)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here