Odbudują Północną

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów przebuduje fragment ulicy Północnej obok nowo powstałego skrzyżowania ulic Ducha, Solidarności i Sikorskiego. Prace mają ruszyć pod koniec wakacji.


– Prace będą polegały na budowie drogi z chodnikiem, oświetleniem odwodnieniem. Zważywszy, że formułą przetargu było „zaprojektuj i buduj”, wykonawca najpierw zobowiązany jest wykonać dokumentację zadania. Zakładamy, że pod koniec wakacji będzie można rozpocząć etap robót budowlanych – mówi Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza. Miasto podwyższyło środki na ten cel do 700 tys. zł. W tej kwocie zmieściła się lubartowska firma PRDL. – Kwota na realizację tego zadania została zwiększona do wysokości najniższej poprawnie złożonej oferty wykonawcy – dodaje Karol Kieliszek.
O potrzebie odnowy odcinka Północnej od drogi serwisowej do Szymańskiego dużo mówi się od lat. Gdy na Północną wjechał przed rokiem ciężki sprzęt drogowców, popękały chodniki, a także jezdnia, a miejscami nawet ściany pobliskich domów. Na jakiś czas urządzono tam również składowisko materiałów budowlanych. BCH