Oddadzą cześć żołnierzom

W najbliższy wtorek, 15 sierpnia, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Data ta nie jest przypadkowa. Upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską, która miała miejsce podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Święto było obchodzone przez żołnierzy nawet w czasie II wojny światowej, jednak zostało zniesione przez władze PRL w 1947 roku. Przywrócono je dopiero w 1992 roku. O święcie co roku pamięta również Lublin i Świdnik. W Lublinie uroczystości rozpoczną się o godz. 8.00 na placu Litewskim od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie o 8.30 odbędzie się msza święta w archikatedrze lubelskiej, a dalej obchody będą kontynuowane od godz. 10.00 na placu Zamkowym, gdzie w wojskowej asyście honorowej odczytany zostanie apel pamięci oręża polskiego, i oddana zostanie salwa honorowa oraz złożone zostaną wieńce przy pomniku żołnierzy AK-WIN ze zgrupowania mjr. Dekutowskiego „Zapory” i tablicach pamiątkowych przy wejściu na Zamek Lubelski. Będzie również wojskowa defilada, pokaz sprzętu służb mundurowych na błoniach, koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu orkiestry wojskowej z Lublina, a na koniec do godz. 15.00 festyn rodzinny
W Świdniku uroczystości odbędą się na placu Konstytucji 3 maja przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Początek o godz. 10. (w)