Oddali hołd powstańcom

22 stycznia, w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Janusz Rzepka oraz sekretarz miasta Renata Stangryciuk złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym miejsce stracenia Mikołaja Nieczaja, dowódcy powstańczego oddziału działającego w okolicy Krasnegostawu.

Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym zrywem narodowościowym, na które złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek z wojskami rosyjskiego zaborcy. Wzięło w nich udział ponad 200 tys. Polaków. Aby upamiętnić wydarzenia z lat 1863-1864 włodarze Krasnegostawu 22 stycznia, w 160. rocznicę wybuchu powstania, złożyli kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Nieczaja, dowódcy jednego z oddziałów powstańczych walczących w okolicach Krasnegostawu i rozstrzelanego przez wojsko carskie 19 marca 1863 roku w Krasnymstawie.

Kolejne wydarzenie w ramach obchodów rocznicy powstania odbędzie się w Krasnymstawie 17 marca, kiedy to zaplanowano konferencję „160-lecie Powstania Styczniowego”. Ich zwieńczeniem będzie rekonstrukcja bitwy z okresu powstania, która odtworzona zostanie 28 maja na błoniach przy ul. Sikorskiego. (g)