Odetchnąć czystym powietrzem

Każdego roku na choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza umiera w Polsce 45 tys. osób. Aby przeciwdziałać tym fatalnym statystykom, Ministerstwo Środowiska rozpoczęło realizację programu „Czyste powietrze”. Jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, a jego głównym założeniem jest wymiana starych pieców i termomodernizacja.


„Czyste powietrze” to ogólnopolski program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, emitowanych do atmosfery przez piece węglowe ogrzewające domy jednorodzinne. W jego ramach rząd chce przyznawać bezzwrotne dotacje na wymianę starych kotłów i termomodernizację budynków jednorodzinnych (projekt może objąć także wymianę okien, docieplenie stropów i piwnic).

Do skorzystania z programu mieszkańców Świdnika namawiał w ubiegłym tygodniu Paweł Gilowski, prezes lubelskiego WFOŚiGW, podczas spotkania z mieszkańcami w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

Dotacje może wynieść od 7 do 53 tys. zł, a dofinansowanie, w zależności od dochodów rodziny, wyniesie od 30 do 90 procent. Dofinansowane mogą być działania, które zostały rozpoczęte nawet dwanaście miesięcy przed złożeniem wniosku, ale nie przed 1 stycznia 2018 roku. Warunek jest taki, by nie zostały jeszcze zakończone.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już rozpoczął nabór wniosków do programu. Można je składać w wersji elektronicznej lub papierowej w siedzibie WFOŚiGW przy ul. Spokojnej 7 w Lublinie. Dodatkowe informacje pod nr tel. 81 532 17 64. (opr. w)