Odetkać Unijną

Ulica Unijna (na zdjęciu wskazana strzałką) czeka na odkorkowanie

Miejski radny Robert Syryjczyk (KO) zwraca uwagę na problem z przejazdem ulicą Unijną. Prowadząca do położonych na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego w Świdniku firm wąska uliczka jest zastawiona na całej długości samochodami utrudniającymi bezpieczny przejazd. Radny uważa, że w rozwiązanie problemu powinno zaangażować się miasto, o co apeluje do burmistrza w skierowanym do niego zapytaniu.


Przedłużenie ulicy Unijnej wybudowano w 2011 roku na podstawie porozumienia Portu Lotniczego Lublin z Gminą Miejską Świdnik. Droga połączyła Regionalny Park Przemysłowy Świdnik z m.in. przedsiębiorstwem lotniczym Heliseco oraz firmą produkującą przyczepki samochodowe (obecnie TEMARED). Celem jej wybudowania było ułatwienie dojazdu firmom prowadzącym działalność w pobliżu lotniska, które w tym czasie było w budowie. Gmina Miejska Świdnik przekazała na ten cel ok. 1 mln zł.

Tymczasem wąska uliczka jest obecnie zatarasowana przez parkujące wzdłuż niej auta, głównie pracowników TEMAREDU, który nie ma swojego parkingu i przyjeżdżające do tej firmy samochody dostawcze. Jak zauważa radny Syryjczyk, stwarza to nie tylko kłopot z dotarciem do pracy dla pracowników, ale również poważne niebezpieczeństwo, że w przypadku jakiejś sytuacji awaryjnej problem z dojazdem będą miały pojazdu służb ratunkowych.

Według radnego firma TEMARED chce rozwiązać ten problem. Podjęła rozmowy z Zarządem Portu Lotniczego Lublin, na którego terenie znajduje się ulica Unijna, w sprawie wyznaczenia i udostępnienie miejsca, na którym mógłby powstać parking dla samochodów pracowników TEMAREDU i przyjeżdżających do firmy ciężarówek. Spółka jest gotowa wykonać taki parking na własny koszt, ale nie może doprosić się od PLL odpowiedzi w tej sprawie.

Stąd radny uważa, że świdnicki ratusz, który dokładał się do budowy ulicy Unijnej i jest udziałowcem PLL, powinien włączyć się w działania zmierzające do rozwiązania problemu i ponaglić do zajęci stanowiska w tej kwestii władze PLL. – Pragnę nadmienić, że stosowne pismo w przedmiotowej sprawie wystosował do Zarządu Portu Lotniczego Lublin również Zarząd PZL-Świdnik S.A.– dopinguje do działania władze miasta radny Robert Syryjczyk.

Ratusz zapewnia, że jak najbardziej zależy mu na rozwiązaniu problemu zakorkowanej ulicy Unijnej i umożliwieniu TEMAREDOWI wybudowania parkingu, ale decyzje w tej sprawie nie należą do samorządu.

– Wystąpiliśmy do PLL z prośbą o rozważenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych utrudnień. Wciąż czekamy na odpowiedź – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza. – Zaproponowaliśmy też spotkanie przedstawicielom firmy TEMARED, aby wspólnie poszukać wyjścia z tej sytuacji. ED