Odkopali… chodnik

Służby miejskie odkopały chodnik. Bynajmniej nie jakiś zabytkowy, ale zwykły, tyle że od kilkunastu lat zarastający trawą, z którą nikt nic nie robił. Porządki, podobne do tych zrobionych przy ulicy 15. Sierpnia, prezydent Jakub Banaszek zapowiada na innych trotuarach.

Niewielu przechodniów pamiętało, że w tym miejscu kiedyś był normalnej szerokości chodnik. Nieusuwana od lat trawa zawłaszczyła trotuar, pozostawiając pieszym tylko wąską dróżkę. O tym, że za sprawą pracowników MPGK chodnik przy ul. 15 Sierpnia odzyskał swoją dawną szerokość, pochwalił się na Facebooku prezydent Chełma Jakub Banaszek, informując, że miejska spółka komunalna kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym roku prace przywracające miejskim chodnikom ich pierwotną szerokość.

W najbliższym czasie prace polegające na oczyszczaniu chodników oraz ścieżek rowerowych będą przeprowadzane także w rejonie ulic Wolności, Wojsławickiej, Zawadówka, Włodawskiej, Kochanowskiego i Ogrodowej.

– Dodatkowo na bieżąco prowadzone są prace w zakresie opróżniania koszy ulicznych, oczyszczania terenów zielonych, chodników, ścieżek rowerowych i ulic z odpadów, zanieczyszczeń, i ich wywóz do utylizacji – dodaje Jakub Oleszczuk, prezes MPGK. – Przypominamy również, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości. Obowiązkiem właścicieli posesji jest dbanie o porządek na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości.

W ostatnich dniach pracownicy miejskiej spółki rozpoczęli także prace związane z odświeżeniem kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Chełmie oraz szaletu miejskiego przy ulicy Sybiraków. W zakres prac wchodzi mycie elewacji, odnowienie napisu i naprawa drobnych ubytków elewacyjnych wraz z ich odmalowaniem.

(w, fot. Jakub Banaszek | Facebook)