Odkrywcy z Czwartego

– Jesteśmy pierwszą placówką oświatową w Chełmie, która weszła w ścisłą współpracę z Centrum Nauki Kopernik – chwalą się nauczyciele z IV LO.

W ramach współpracy w liceum rozpoczął swoją działalność Klub Młodego Odkrywcy, którego opiekunem jest Ewa Chełmińska. Zaczęło się od eksperymentów biologiczno-chemicznych opartych na zjawiskach obserwowanych w życiu codziennym.
– Członkiem Klubu może zostać każdy uczeń IV LO, który jest ciekawy świata i nie satysfakcjonują go banalne odpowiedzi – mówią nauczyciele.
Klub Młodego Odkrywcy to międzynarodowy program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Celem projektu jest wspieranie wielokierunkowej aktywności młodzieży poprzez tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń, pobudzaniu kreatywności i ciekawości otaczającego świata. Lokalnym partnerem Centrum Nauki Kopernik jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. (mg)