Odmówią cyrkom ze zwierzętami

Zarząd Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdecydował, że nie wydzierżawi więcej swoich terenów cyrkom z tresowanymi zwierzętami. – Bierzemy pod uwagę krytyczne opinie naszych mieszkańców w tej sprawie – mówią przedstawiciele ChSM.

Skwer przy ul. Wieniawskiego dotąd był miejscem, gdzie najczęściej w ostatnich latach rozkładały się cyrki. Teren ten dzierżawił przedstawicielom cyrków Zarząd Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tak było jeszcze w ubiegłym roku. Ogólnopolska dyskusja na temat tego czy widowiska z udziałem tresowanych zwierząt powinny mieć miejsce dotarła także do Chełma. Obrońcy zwierząt nie chcą przykładać ręki do – jak mówią – dręczenia zwierząt, a ich akcje spotykają się z coraz większym poparciem chełmian. Pod wpływem tych krytycznych opinii Zarząd ChSM zdecydował, że nie wydzierżawi więcej swoich gruntów przedstawicielom cyrków z tresowanymi zwierzętami.
– Spółdzielnia jest podmiotem gospodarczym posiadającym we władaniu znaczne tereny zielone – mówi Ewa Jaszczuk, prezes ChSM. – Tereny te udostępniane są odpłatnie w formie dzierżawy. Przychody z tego tytułu zasilają fundusz remontowy. W bieżącym roku nie było zainteresowania ze strony cyrków dzierżawą naszych terenów. Jeśli takie zainteresowanie wystąpi spotka się z odmową. Bierzemy pod uwagę krytyczne opinie naszych mieszkańców w tej kwestii i szanujemy ich wolę.
Przedstawiciele cyrków zdają sobie sprawę z takiego obrotu sprawy i szukają prywatnych właścicieli działek. Ostatnio zawarli z jednym z nich umowę i widowisko z udziałem zwierząt doszło w Chełmie do skutku. (mo)