Odpuszczają park i deptak. Będą robić drogi

Park Polan na razie nie będzie rewitalizowany

14,2 mln zł, które miasto dostało z „Polskiego Ładu” na rewitalizacje parku międzyosiedlowego na os. XXX-lecia oraz deptaka przy ul. Lwowskiej, ostatecznie ma być przeznaczone na przebudowę chełmskich dróg. To dlatego, że oferty firm na pierwotny zakres prac były za wysokie.

Tylu mieszkańców psioczy na fatalny stan chełmskich dróg, że pewnie wielu ucieszy się z takiego rozwoju sytuacji, jaki miał miejsce w przypadku projektu pod nazwą „Rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka przy ul. Lwowskiej”. Przypomnijmy, że jesienią ub.r. miasto unieważniło przetarg na to zadanie, bo najniższa oferta złożona w postępowaniu opiewała na ponad 22 mln zł, podczas gdy miasto zamierzało przeznaczyć na to 16 mln zł (z czego 14,2 mln zł to rządowa dotacja z „Polskiego Ładu”).

Chełmskim urzędnikom nie udało się wysupłać z budżetu dodatkowych milionów na to zadanie, ale nie zamierzali wycofać się z projektu, na który dostali tak duże pieniądze. Ratusz wystąpił do ministerstwa o zgodę na zmianę warunków promesy (i zgodę tę dostał), rezygnując z przebudowy deptaka (na to nie ma gotowej dokumentacji), zmierzając do przebudowy parku międzyosiedlowego (niezbędna dokumentacja jest gotowa), parkingu przy ul. Połanieckiej 2, remontu ul. Połanieckiej, a także do wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę deptaka. W ogłoszonym przetargu złożone oferty po raz kolejny przekraczały możliwości finansowe ratusza. Postępowanie znowu unieważniono i miasto ponownie wystąpiło do ministerstwa o zmianę promesy. Zgoda już nadeszła i miasto wkrótce ogłosi przetarg na realizację projektu, którego zakres diametralnie różni się od pierwotnej wersji. Nie ma w nim przebudowy Parku Polan.

– Nastąpiła zmiana zakresu wniosku, zamiast przebudowy parku ujęta w nim została kompleksowa przebudowa i modernizacja chełmskich ulic, chodników i ich infrastruktury technicznej – informuje Urząd Miasta. – Projekt obejmuje teraz: 1. kompleksową przebudowę ul. Piwnej i ul. Łącznej; 2. modernizację łącznika drogowego przy ul. Mościckiego; 3. modernizację ul. Pilarskiego (łącznik z ul. Ogrodową); 4. modernizację parkingów przy miejskich cmentarzach; 5. modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Szczęśliwej oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pięknej; 6. modernizację ul. Droga Męczenników (wymiana nawierzchni); 7. przebudowę ul. Połanieckiej wraz z parkingiem przy parku XXX-lecia; 8. przebudowę ul. Traugutta; 9. budowę chodnika przy ul. Skorupki, a także ul. Żwirki i Wigury; 10. modernizację parkingu miejskiego ul. Lubelska oraz parkingu miejskiego ul. Szkolna; 11. wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Wirskiego, Wieniawskiego, Karłowicza, Wołyńskiej, Rolniczej, Muzyki. Wyłoniony w przetargu wykonawca prac ma je realizować według formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Pozostaje trzymać kciuki, by tym razem przetarg się udał.

Jak zapowiada Ratusz, plan rewitalizacji Parku Polan wciąż pozostaje aktualny. Dofinansowanie na ten cel miasto będzie chciało pozyskać w ramach unijnego programu „Polska Wschodnia”. Nabór wniosków ma ruszyć pod koniec września. (mo)