Odsłonili pomniki w gminie Ruda-Huta

Mieszkańcy gminy Ruda-Huta i ich goście uczestniczyli w odsłonięciu i poświęceniu pomników upamiętniających bitwy powstania styczniowego w Iłowie, Rudce i Żalinie.
Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Rudzie-Hucie. Po liturgii oficjalnego odsłonięcia pomników dokonali m.in.: Kazimierz Smal – wójt gminy Ruda-Huta; Eugeniusz Wilkowski – radny miasta Chełm; Elżbieta Prus – reprezentująca marszałka województwa lubelskiego. Poświęcenia pomników dokonali: ks. kan. Aleksander Tabaka, ks. kan. Henryk Suchodolski oraz ks. mitrat Jan Łukaszuk. O bitwach stoczonych podczas powstania styczniowego opowiedział regionalista Antoni Franecki, a radny Wilkowski, historyk, wygłosił wykład na temat znaczenia powstania styczniowego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele m.in. służb mundurowych, związku kombatantów, IPN, Rady Powiatu Chełmskiego. (opr. mo)