Odszedł wybitny dziennikarz – Marek Gędek (1965 – 2018)

Marek Gędek

W piątek, 15 czerwca br., po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dr Marek Gędek, ceniony medioznawca i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Spod jego skrzydeł wyszło wielu studentów, a on – mimo osłabienia – do końca wykładał na dziennikarstwie i komunikacji społecznej.


Dr Marek Gędek urodził się 17 lutego 1965 r. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1989 r. Studia podyplomowe odbył w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie w latach 1998-1999. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 2009 r..

Był członkiem wielu organizacji dziennikarskich, m.in. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 1993); Syndykatu Dziennikarzy Polskich (w którym był przewodniczącym oddziału lubelskiego i członkiem Rady Głównej); Towarzystwa Dziennikarskiego (wiceprezes w latach 1993-1996) oraz członkiem Konferencji Mediów Polskich i Rady Etyki Mediów w latach 1994-1998.

Posiadał bogate doświadczenie związane z prowadzeniem krajowych i regionalnych kampanii medialnych oraz działań z zakresu public relations, reklamowych czy marketingowych. Doświadczenie medialne zdobywał w wielu mediach (m.in. „Dzień”, „Dziennik Lubelski”, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Sejmiku Samorządowego”, „Stop”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Wschodni”, „Kurier Lubelski”, „Nasz BeDeK”, „Lubzel”, „Boss”, „Bankier”, „Lider”) jako redaktor naczelny, sekretarz redakcji, wydawca, Doświadczenie z zakresu marketingu, reklamy i public relations zdobywał jako dyrektor, ekspert, rzecznik prasowy, doradca zarządu do spraw public relations i marketingu m.in. w Banku Depozytowo-Kredytowym S.A., Banku Pekao S.A., IMC Consulting, Lubzelu S.A., Polmosie S.A., Galerii Handlowej Olimp.

Prywatnie był szczęśliwym mężem i ojcem czwórki dzieci.

Mimo choroby prowadził zajęcia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL. Niejednokrotnie powtarzał, że to właśnie oni dają mu energię i siłę do działania. Nie poddawał się i udowadniał studentom, że trzeba walczyć do końca. Zawsze był otwarty na problemy innych ludzi i nie tracił optymizmu, nawet w gorsze dni.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę, 20 czerwca, o godzinie 12.00 w kaplicy przy ul. Lipowej w Lublinie. MG