Odznaczeni za dobre serca

Dzień 30 maja w całej Polsce obchodzony jest jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. O ludziach wielkiego serca, którzy tworzą nowe rodziny dla osieroconych i porzuconych dzieci, nie zapomniały władze powiatu świdnickiego.


Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego podczas sesji Rady Powiatu starosta Dariusz Kołodziejczyk odznaczył rodziny zastępcze z terenu powiatu. Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali: Małgorzata i Marek Kwoka, Dorota i Adam Żurek, Katarzyna i Leszek Zagrabowie oraz Bożena Siek-Bywalec i Marek Bywalec.

– Dziękuję za pracę, którą państwo wykonujecie. Mam nadzieję, że będziecie przykładem dla innych osób, które zechcą pomagać dzieciom w ten sposób. Przekonaliśmy się wiele razy, że nawet w kryzysowych sytuacjach można na państwa liczyć. Chylę czoła i dziękuje raz jeszcze za poświęcenie i pomoc potrzebującym dzieciom – mówił starosta Kołodziejczyk.

W powiecie świdnickim pieczę nad rodzinami zastępczymi sprawuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

– Wiele osób, zastanawiając się nad byciem rodziną zastępczą, obawia się, że pozostanie sama z własnymi problemami. Niepotrzebnie. Pomagamy rodzinom zastępczym m.in. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi, problemach organizacyjnych i prawnych – informuje Anna Modrzejewska ze świdnickiego OIK.

Dodatkowo pracownicy Ośrodka organizują szkolenia i warsztaty, które mają być odpowiedzią na potrzeby i problemy, z jakimi spotykają rodziny zastępcze. Każde dziecko ma również prawo do kontaktów ze swoją rodziną biologiczną – ośrodek daje m.in. możliwość spotkań małoletnich z rodzicami na terenie placówki. (opr. w)