Ofiary przestępstw mogą liczyć na wsparcie

Każdy, kto został poszkodowany w wyniku przestępstwa, może liczyć na bezpłatną pomoc prawną i opiekę psychologa w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W Chełmie taka placówka znajduje się przy ulicy Ogrodowej 46.

W Ośrodku darmową pomoc prawną i psychologiczną, może uzyskać każdy, kto padł ofiarą przestępstwa. – Ofiarom zapewniamy opiekę psychologów, a także bezpłatne porady prawników. W uzasadnionych przypadkach udzielamy wsparcia materialnego – mówi psycholog Adriana Sztuk.
Formy pomocy oferowanej przez ośrodek są dostosowane do poszczególnych potrzeb poszkodowanych. Gdy ofiary przemocy domowej są prześladowane przez jednego z domowników, mogą liczyć na pomoc ośrodka w znalezieniu nowego lokum i pokrycie kosztów półrocznego czynszu. W sytuacjach szczególnie trudnych potrzebujący mogą uzyskać wsparcie finansowe na żywność lub ubrania. Prawnicy udzielają bezpłatnych porad oraz pomagają w postępowaniach sądowych. Jeśli ktoś nie jest w stanie samodzielnie załatwić formalności w sądzie czy prokuraturze, poszkodowanemu przydzielany jest osobisty asystent, który mu pomaga. Powstała także grupa wsparcia dla osób pokrzywdzonych, w której osoby o podobnych przeżyciach wspierają się nawzajem. – Grupa wsparcia jest bardzo ważnym elementem pomocy poszkodowanym, ponieważ wytwarza silną więź między ludźmi, dzięki której nie czują się osamotnieni w zmaganiu z przeciwnościami losu – mówi A. Sztuk.
Liczba podopiecznych Ośrodka ciągle wzrasta – w 2016 roku wyniosła 362 osoby. Wynika to ze współpracy z policją, kuratorami i pracownikami socjalnymi, którzy – mając na co dzień styczność z poszkodowanymi – kierują ich bezpośrednio do miejsc gdzie mogą uzyskać pomoc. – Policjanci wiedzą o działalności ośrodka i informują osoby pokrzywdzone, gdzie się zgłosić po wsparcie – mówi rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie Ewa Czyż. – Staramy się też zawsze uświadamiać ludzi o prawach, które im przysługują, i o sposobach ich dochodzenia.
Same ofiary często boją się lub wstydzą prosić o pomoc i zdarza się, że osoby postronne proszą o interwencję w czyjejś sprawie. Najliczniejszą grupą podopiecznych ośrodka, są niestety ofiary przemocy w rodzinie, ale na pomoc mogą liczyć także poszkodowani w innych przestępstwach, takich jak oszustwa czy kradzieże, oraz pokrzywdzeni w wypadkach samochodowych. – Ludzie są naprawdę różni, a nie każdy jest na tyle odporny psychicznie, by poradzić sobie z niektórymi problemami. Wielu nie stać na wynajęcie prawnika. Staramy się pomagać w miarę naszych możliwości i nie lekceważymy żadnej ze spraw, z jakimi ludzie do nas przychodzą – zapewnia A. Sztuk. (sr)