Ognik dla bezpieczeństwa

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie uroczyście otwarto salę edukacyjną „Ognik” utworzoną w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”. – Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – mówi Adam Niemczyk, rzecznik krasnostawskich strażaków.

 

„Ognik”, który powstał w krasnostawskiej komendzie straży pożarnej, to dopiero druga taka sala edukacyjna w województwie lubelskim. Pierwsza powstała w Radzyniu Podlaskim. – Głównymi celami zajęć edukacyjnych, realizowanych z dziećmi w „Ogniku”, będzie poznanie jakości i zakresu służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej, edukacja dzieci z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej, uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, nauka podstaw pierwszej pomocy oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu krasnostawskiego – wylicza Adam Niemczyk, rzecznik krasnostawskich strażaków. Uroczystego otwarcia sali i przecięcia wstęgi dokonali: Przemysław Matysiak, reprezentujący poseł Teresę Hałas, Marek Dziedzic z KW PSP w Lublinie, Henryk Czerniej – wicestarosta krasnostawski, ks. Henryk Kozyra – powiatowy kapelan strażaków oraz Andrzej Osipowski z LUW w Lublinie. Krótkiej charakterystyki oraz zasad funkcjonowania Ognika dokonali: mł. kpt. Kamil Bereza oraz mł. asp. Piotr Czemerys. (kg)