Ognisko pełne muzyki

W minioną niedzielę na jednej scenie młodzi muzycy stanęli obok doświadczonych i znanych kolegów. Wszyscy wystąpili z okazji 45-lecia Ogniska Muzycznego i 20-lecia Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego.
Takie urodziny nie zdarzają się codziennie. Razem z jedną z najstarszych miejskich organizacji kulturalnych świętowali jej wychowankowie i przyjaciele. Nie obyło się bez przypomnienia niewielkiego budynku na ul. Racławickiej, gdzie 45 lat temu swoją działalność rozpoczęło Ognisko Muzyczne im. H. Wieniawskiego. Na naukę gry na instrumentach do siedziby ogniska przez lata chodziły pokolenia świdniczan. Zresztą do tej pory rzesze młodych ludzi poznaje dzięki niemu muzyczne tajniki.
W 1996 roku wśród osób skupionych wokół ogniska pojawił się pomysł utworzenia Świdnickiego Towarzystwo Muzycznego. Jego inicjatorem był Jerzy Oleszczuk. Zadaniem ŚTM jest do dziś „działalność na rzecz rozwoju i krzewienia kultury muzycznej wśród społeczności lokalnej”.

– Od lat cel ten realizowany jest na kilka sposobów – przede wszystkim poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży nauki w Ognisku Muzycznym oraz przez organizowanie różnego typu imprez artystycznych, warsztatów i koncertów: cykle Małej Akademii Jazzu, projekt „Muzyka Świata” i wiele innych – wymienia Dariusz Szymura, który po śmierci Jerzego Oleszczuka stanął na czele Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego.
W minioną niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się wielki koncert urodzinowy zarówno dla ogniska, jak i dla ŚTM.

– W Świdniku mamy mnóstwo talentów, które rosną i rozwijają się na naszych oczach – mówił Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Stwarzanie im odpowiednich miejsc, w których mogłyby doskonalić swoje umiejętności, jest rzeczą niezbędną. Tym bardziej cieszę się, że Ognisko Muzyczne i prowadzące je obecnie Świdnickie Towarzystwo Muzyczne przeżywają tak piękne jubileusze, bo oznacza to, że ich działalność jest nie tylko skuteczna, ale i bardzo potrzebna.
Podczas koncertu zaprezentowali się aktualni uczniowie, absolwenci oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in: Dariusz Tokarzewski, Jan Jarecki i Rewelersi.
(kal)