Ograniczenia na strzelnicy

lowiec chelmski

W związku z zagrożeniem koronawirusem Zarząd Okręgu PZŁ w Chełmie wprowadził następujące ograniczenia w funkcjonowaniu biura ZO PZŁ w Chełmie oraz Strzelnicy Myśliwskiej w Kumowej Dolinie:


– zawieszenie działalności obsługi bezpośredniej myśliwych przez biuro ZO PZŁ
w Chełmie (wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub drogą mailową),
– odwołania oceny prawidłowości pozyskania rogaczy.

Zmiany, zmiany…

17 października br. weszło w życie zmienione Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiany opublikowano w Dz.U. pod pozycją 1829. Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że zgodnie z powyższym rozporządzeniem zakazane jest odbywanie polowań zbiorowych, jeżeli:

– liczba uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) będzie większa niż 10 osób w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym oraz będzie większa niż 20 osób w przypadku polowań na obszarze żółtym.

Zarządy kół łowieckich spodziewające się większej liczby uczestników polowania powinny w tej sytuacji rozważyć ich odwołanie. Zarząd Główny PZŁ zwraca uwagę na to, iż przy takich obostrzeniach praktycznie wykluczona jest możliwość organizowania polowań zbiorowych na terenie strefy czerwonej, zaś na terenie strefy żółtej możliwość ta ograniczona jest do minimum. Decyzja co do organizacji i przeprowadzania polowań należy do zarządów kół oraz zarządców obwodów łowieckich.

Zmiana stref ASF

21 października br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1535 zmieniająca załączniki do decyzji. Do obszaru z ograniczeniami strefy czerwonej zaliczono:

– gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Róż­ana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostaw­skim,

– gminy Chełm, Ruda-Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierz­bica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

– powiat miejski Chełm

– gminy Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od połud­niowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim.

Do obszaru zagrożenia – strefy niebieskiej zaliczono:

– gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

– gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

– gminy Hanna, Wyryki, Urszulin i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od linii wyznaczonej przez północną granicę miasta Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim. (m)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here