Okazały oręż

(19 stycznia) Dzika odyńca z okazałym orężem (fajkami i szablami) pozyskał Andrzej Niekrasz z Koła Łowieckiego nr 23 „Szarak” w Chełmie, w obwodzie łowieckim nr 187 w Leszczanach podczas polowania indywidualnego.

Masa tuszy dzika w skupie: 115 kg. Oręż wyceniono na 135,00 pkt. CIC, złoty medal. Średnia długość szabel: 20,2 cm, średnia szerokość szabel: 31,1 mm, obwody fajek: 17 cm. Za piękno szabel przyznano 1,5 pkt., a za piękno fajek przyznano komplet 3 pkt. W rankingu najokazalszych oręży w okręgu ten sklasyfikowano na drugim miejscu.

Posiedzenie Komisji Ponownej Oceny

(20 stycznia) W biurze ZO PZŁ w Chełmie obradowała Komisja Ponownej Oceny. Głównym punktem spotkania była ponowna ocena dwudziestu czterech parostków rogaczy na wniosek zainteresowanych myśliwych. (m)

Spotkanie z wilkami

W dniu 24 stycznia w godz. 11.00-13.00 przebywałem w okolicy zbiornika Puszcza (gm. Żmudź) oraz Kanału Żmudzkiego, obwód łowiecki nr 186. Celem wyjazdu był odstrzał bobra. Pomiędzy zbiornikiem a kanałem na leśnej drodze natrafiłem na świeże ślady wilków. Towarzyszyły mi moje psy, dwa wyżły. Nad Kanałem Żmudzkim psy weszły w niewielki kompleks starodrzewia, usytuowany pomiędzy lasami. Po około 2 minutach usłyszałem szczekanie jednego z moich psów i skowyt drugiego. Zacząłem je przywoływać gwizdkiem i głośno krzyczeć. W tym momencie ze wspomnianego starodrzewia około 300 metrów ode mnie wybiegły 3 wilki, które po chwili zniknęły w lesie wołkowiańskim. Po chwili przybiegła do mnie jedna z wyżlic, a za nią przywlekła się druga. Po obejrzeniu jej okazało się, że ma rozciętą tylną łapę. Rana wygląda tak, jakby jeden z wilków próbował psa chwycić za nogę. Na szczęście rozcięcie nie jest głębokie i nie doszło do uszkodzenia żadnych dużych naczyń krwionośnych lub ścięgien. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy to już drugie spotkanie z wilkami w tej okolicy, za pierwszym razem podczas polowania zbiorowego to również były 3 sztuki. Maciej Stempkowski