Okno na świat

„Języki Obce Oknem na Świat” to tytuł powiatowego, międzyszkolnego konkursu fotograficznego, w którym uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Chełma oraz powiatów: chełmskiego, bialskiego i krasnostawskiego.

Organizatorkami konkursu na oryginalne i nowatorskie zdjęcie zachęcające do nauki języków obcych były: Elżbieta Ćwir – doradca metodyczny Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z języka rosyjskiego, Natalia Jaślikowska – doradca metodyczny LSCDN z języka angielskiego oraz Magdalena Wierak – doradca metodyczny LSCDN z języka niemieckiego.

Podsumowanie konkursu odbyło się w Galerii Atelier w Chełmie, a jej właściciel – artysta-fotograf Ryszard Karczmarski – także w tym spotkaniu uczestniczył. Nagrody główne dla laureatów były wyjątkowe – to portrety wykonane przez Foto Karczmarski – Ewelina Karczmarska-Bielecka. Przy okazji spotkania R. Karczmarski opowiedział uczestnikom konkursu, ich opiekunom i młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie o działalności Galerii Atelier, swoich pasjach oraz oprowadził po wystawie prac pt. „Tak było” Marka Szymańskiego.

Uroczystość uświetniła Nikola Krasnowska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu, wykonując piosenki w językach obcych. Jury na czele z Joanną Grocholą, kierownik chełmskiego oddziału LSCDN, nagrodziło i wyróżniło następujących uczniów: klasy IV-VIII szkoły podstawowej: 1. Anna Karpiuk (SP Wisznice), 2. Błażej Daczka (PSP nr 5 Krasnymstaw), 3. Michał Matysiak (PSP nr 4 Krasnystaw).

Szkoły ponadpodstawowe: 1. ex aequo: Szymon Górnicki (II LO Chełm) i Robert Tarajko (I LO Chełm), 2. Magdalena Wituch (II LO Chełm), 3. Karolina Szwalikowska (ZST Chełm). Wyróżnienia: Anna Wiśniewska (II LO Chełm), Gabriela Fiedor (ZSGiH Chełm). Organizatorzy konkursu dziękują za pomoc i wsparcie: R. Karczmarskiemu, właścicielowi Galerii Atelier, Ewelinie Karczmarskiej-Bieleckiej Foto Karczmarski, BH Meble oraz Restauracji McDonald’s. (opr. mo)