Okręgowe łowy na drapieżniki

(10 i 11 lutego) Na terenie okręgu chełmskiego Polskiego Związku Łowieckiego przeprowadzono, jak co roku, „Okręgowe łowy na drapieżniki”. Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak najwięcej młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lesie. W dzisiejszych czasach drapieżniki wykorzystują już nie tylko tereny leśne i polne jako swoje terytoria, ale występują także w miastach. Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów.


* W Kole Łowieckim nr 62 Piżmak w Nieliszu zorganizowano dwa polowania na drapieżniki. Uczestniczyło w nich łącznie 20 myśliwych, pozyskano w pierwszym 3, a w drugim cztery lisy, w tym dwie liszki.
* W KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie w polowaniu na drapieżniki w ramach Okręgowych łowów na drapieżniki w dniu 10 lutego uczestniczyło dwudziestu myśliwych w tym cztery Diany, pięciu naganiaczy. Polowano w obwodzie nr 185, nad Wełnianką. W wyniku pędzeń pozyskano trzy lisy. Królem polowania został Stanisław Kołtun.
* W Kole Łowieckim nr 48 Ponowa we Włodawie zorganizowano dwa polowania na drapieżniki. Uczestniczyło w nich 24 myśliwych, pozyskano w pierwszym 1, a w drugim sześć sztuk lisów.
* W chełmskim Szaraku zorganizowano dwa polowania na drapieżniki. Uczestniczyło w nich 26 myśliwych, pozyskano w pierwszym trzy, a w drugim jednego lisa.
* W Kole Łowieckim nr 22 ChTPM w Chełmie zorganizowano jedno polowanie z udziałem siedmiu myśliwych, pozyskano dwa lisy.
* W Łopiennickim Lisie zorganizowano najwięcej, aż pięć, polowań zbiorowych, łącznie uczestniczyło w nich 42 myśliwych, pozyskano 6 lisów.
* W Kole Łowieckim nr 163 Orlik w Chełmie zorganizowano jedno polowanie z udziałem piętnastu uczestników, pozyskano 6 lisów. Królem polowania został Sławomir Litwin (pozyskał cztery lisy), a Wicekrólem Gabryel Demczuk.
* Dwa polowania w ramach Okręgowych łowów na drapieżniki zorganizowano w KŁ nr 81 Sarna w Gorzkowie. Na dwadzieścia siedem strzelb pozyskano trzy lisy.
* W chełmskim Sokole zorganizowano trzy polowania na drapieżniki. Łącznie w nich brało udział 26 nemrodów, pozyskano siedem lisów.

W tym roku, we wspólnej akcji myśliwych okręgu chełmskiego uczestniczyło 16 kół łowieckich, w tym: KŁ nr 4 Sokół w Rejowcu, KŁ nr 16 Szarak Krasnystaw, KŁ nr 22 ChTPM w Chełmie, KŁ nr 23 Szarak w Chełmie, KŁ nr 24 Lis w Łopienniku Górnym, KŁ nr 48 Ponowa we Włodawie, KŁ nr 50 Cietrzew w Dubecznie, KŁ nr 81 Sarna w Gorzkowie, KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie, KŁ nr 163 Orlik w Chełmie, WKŁ nr 151 Żubr w Lublinie, KŁ nr 62 Piżmak w Nieliszu, KŁ nr 67 Krogulec w Lublinie, KŁ nr 12 Szóstak w Lublinie i KŁ nr 84 Przepiórka w Lublinie. W sumie zorganizowano 27 polowań zbiorowych na drapieżniki, uczestniczyło w nich łącznie 294 myśliwych. Pozyskano 63 szt.

Włamanie do kapliczki

Chełmscy myśliwi zgłosili policji włamanie do kapliczki św. Huberta w Zanowiniu w gminie Dorohusk. Łupem złodziei padł olejny obraz przedstawiający wizję św. Huberta. Myśliwi zwracają się o pomoc w odnalezieniu obrazu. (m)