Okręgowe łowy na drapieżniki

W dniach 11 i 12 lutego na terenie okręgu chełmskiego Polskiego Związku Łowieckiego zostały przeprowadzone, jak co roku, „Okręgowe łowy na drapieżniki”. W każdym z kół łowieckich polowano na drapieżniki. Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak najwięcej młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lesie. Drapieżniki, głównie lisy, są przyczyną spadku ilości kuropatw, zajęcy, bażantów i wielu innych gatunków zwierząt. W dzisiejszych czasach lisy wykorzystują już nie tylko tereny leśne i polne jako swoje terytoria, ale występują także w miastach. Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów.
• W KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie w polowaniu na drapieżniki w dniu 12 lutego uczestniczyło siedemnastu myśliwych, pięciu naganiaczy. Polowano w obwodzie nr 185, nad Wełnianką. W wyniku pędzeń pozyskano trzy lisy.
• W Kole Łowieckim nr 81 Sarna w Gorzkowie w zorganizowano dwa polowania zbiorowe, uczestniczyło w nich dwudziestu ośmiu myśliwych, dziewięciu naganiaczy, pozyskano 9 lisów i kunę.
• Koło Łowieckie nr 24 Lis w Łopienniku pomimo trudnych warunków pogodowych zorganizowało pięć polowań. Uczestniczyło w nich łącznie 49 myśliwych. Pozyskano siedemnaście lisów.
• W Kole Łowieckim nr 48 Ponowa we Włodawie zorganizowano dwa polowania na drapieżniki. Uczestniczyło w nich 36 myśliwych, pozyskano w pierwszym 11, a w drugim 5 lisów.
W tym roku we wspólnej akcji myśliwych okręgu uczestniczyło 13 kół, w tym: KŁ nr 4 Sokół w Rejowcu, KŁ nr 16 Szarak Krasnystaw, KŁ nr 22 ChTPM w Chełmie, KŁ nr 23 Szarak w Chełmie, KŁ nr 24 Lis w Łopienniku Górnym, KŁ nr 48 Ponowa we Włodawie, KŁ nr 50 Cietrzew w Dubecznie, KŁ nr 81 Sarna w Gorzkowie, KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie, KŁ nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej, KŁ nr 163 Orlik w Chełmie, KŁ nr 62 Piżmak w Nieliszu i KŁ nr 84 Przepiórka w Lublinie. W sumie zorganizowano 26 polowań zbiorowych na drapieżniki. Uczestniczyło w nich 294 myśliwych, z udziałem 78 naganiaczy. Pozyskano łącznie 71 lisów i kunę. (m)