Okręgowy dzień św. Huberta

W ostatnią sobotę października został zorganizowany już po raz XII Okręgowy dzień św. Huberta.

Organizatorami tegorocznego święta myśliwych okręgu chełmskiego były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu krasnostawskiego: KŁ nr 16 „Szarak” Krasnystaw, KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym, KŁ nr 27 „Rogacz” w Bończy, KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Uroczystości zainaugurowano mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Siennicy Różanej. Mszę z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, pocztów sztandarowych i sygnalisty, w intencji myśliwych okręgu i „wszystkich, którzy odeszli na wieczne łowy” odprawiał ks. biskup prof. Józef Wróbel, w asyście ks. Stanisława Furlepy i ks. Franciszka Kamińskiego. Myśliwi ofiarowali dary lasu.

Część oficjalną Okręgowego dnia św. Huberta zorganizowano w Domu Weselnym „Sylwia” w Boruniu. Wśród gości byli m.in.: poseł Piotr Olszówka, starosta krasnostawski Janusz Szpak, wójtowie – Leszek Proskura, Jerzy Lewczuk i Tadeusz Górski. Okręg zamojski PZŁ reprezentowali: Lucjan Grabarczuk i Henryk Studnicki, a Lasy Państwowe – nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw Waldemar Czajka. Szczególnie zasłużonym myśliwym i kołom łowieckim wręczono odznaczenia łowieckie. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej odebrali: Zbigniew Bednarek i Koło Łowieckie nr 27 „Rogacz” w Bończy; Srebrny Medal: Zbigniew Latusek, Marian Tomkow, Paweł Torbicz, Mirosław Kość; Brązowy Medal: Leszek Łubkowski, Zbigniew Maciejewski, Mariusz Wieczerza, Sławomir Litwin i Adam Kępiński. Podczas spotkania można było obejrzeć wystawę „Myśliwi na starej fotografii…” zorganizowaną przez ZO PZŁ w Chełmie.
Po wstąpieniach organizatorów i gości odbyła się biesiada myśliwska. (m)