Okręgowy Zjazd Delegatów

(18 listopada) W Poczekajce w gminie Ruda Huta, w siedzibie chełmskiego Koła Łowieckiego nr 23 „Szarak”, odbył się VII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie.

W zjeździe uczestniczyło 36 z 56 wybranych delegatów. Sygnałem „Zbiórka” a następnie „Powitanie” zainaugurowano zjazd. Obrady otworzył Krzysztof Wojciechowski, powitał przybyłych gości i delegatów. Przy dźwiękach sygnału „Darz Bór” wprowadzono sztandar „Myśliwych Ziemi Chełmskiej”. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów myśliwych. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad stwierdzono prawomocność obrad.

W następnej kolejności przyjęto proponowany porządek i regulamin obrad. Wysłuchano i zatwierdzono sprawozdania: Zarządu Okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego, zespołu nadzorczo-kontrolnego oraz informacji członka Naczelnej Rady Łowieckiej przedstawionej przez Mariusza Michalczuka. Realizując przyjęty porządek zatwierdzono plan działalności i budżet okręgu. Kontynuując realizację porządku obrad przyjęto uchwałę zjazdową dotyczącą realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu. Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto obrady Zjazdu.

Zmiany regulaminu polowań

Weszło w życie najnowsze rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniające przepisy w regulaminie polowań. Rozporządzenie dopuszcza m.in. polowanie indywidualne na zające przy pomocy ptaków łowczych, a także dopuszcza używanie celowników nokto- i termowizyjnych do polowania na lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do Inwazyjnych Gatunków Obcych (IGO), stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.

Raport

W ramach działań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF w okresie od 14 do 20 listopada br. na terenie okręgu chełmskiego odbyło się 28 polowań zbiorowych z udziałem 286 myśliwych, 98 naganiaczy, podkładaczy i przy udziale 45 psów. Pozyskano 17 dzików. Padłych sztuk dzików lub ich szczątków nie znaleziono. Łącznie od początku sezonu polowań zbiorowych na terenie okręgu odbyły się 93 polowania zbiorowe z udziałem 1231 myśliwych, 349 naganiaczy, podkładaczy i przy udziale 90 psów. Pozyskano 40 dzików. Padłych dzików lub ich szczątków nie znaleziono. (m)