Olszanka cieszy się ze świetlicy

Gmina Łopiennik Górny zakończyła modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Olszance.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny”.

– Celem inwestycji było przywrócenie budynkowi podstawowych funkcji użytkowych – mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny. – Budynek świetlicy wiejskiej był w złym stanie technicznym, nie posiadał instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych, stare instalacje elektryczne stwarzały niebezpieczeństwo dla użytkowników. Budynek nie był ocieplony, dach pokryty eternitem przeciekał. Brakowało także wydzielonych miejsc parkingowych.

Zakres robót objął: wymianę dachu, docieplenie budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie instalacji c.o. podłogowej oraz montaż pieca na pellet, zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku, zamontowanie kamer monitorujących obiekt. Wartość inwestycji to 558 tys. zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 431 tys. zł.

Przypomnijmy, że wcześniej władze gminy przebudowały boiska do piłki nożnej w Olszance, a także parking w centrum gminy (przy kościele parafialnym). Wszystko było częścią projektu „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny”, który pochłonął w sumie 1 mln 632 tys. zł (wartość dofinansowania ze środków europejskich – 1 mln 75 tys. zł, wartość dofinansowania ze środków publicznych – 128 tys. zł. (k)