Opłacalne fuchy

W radach nadzorczych PUM i MPRD, spółek ledwo wiążących koniec z końcem, są wyższe wynagrodzenia, aniżeli w PGO czy ChTBS, które co roku wypracowują zysk. Najwyższe diety dostają, co zrozumiałe, członkowie rad nadzorczych dwóch największych miejskich spółek – MPGK i MPEC.

Nowi prezesi – Rafał Bukowski w PUM i Andrzej Serafin w MPRD, zapowiadają cięcia kosztów i oszczędności, jakich jeszcze w tych spółkach nie było. Kto wie, być może powinni porównać wynagrodzenia członków rad nadzorczych z innymi spółkami. Te w Przedsiębiorstwie Usług Mieszkaniowych i Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych są wyższe, aniżeli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami czy też Chełmskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, które od lat przynoszą zyski. Sytuacja finansowa w PUM i MPRD jest na tyle zła, że w obu spółkach znaczenie powinna mieć każda zaoszczędzona złotówka.

Dieta członków rad we wszystkich spółkach jest obliczana wg nowej „ustawy kominowej”. Pod uwagę jest brana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązująca obecnie kwota to 4 403,78 zł.

Przewodniczący rad nadzorczych, Mieczysław Nizio w PUM i Paweł Krystjańczuk w MPRD, dostają miesięcznie 30 proc. tej stawki, czyli po ponad 1 300 zł. Zastępcy przewodniczącego otrzymują po 15 proc. – około 660 zł, zaś członkowie 10 proc. – 440 zł. Identyczne zasady wynagradzania członków rady nadzorczej obowiązują także w Chełmskich Liniach Autobusowych. Rada obraduje średnio raz w miesiącu, czasami są dwa posiedzenia.

Z kolei przewodniczący rad nadzorczych w PGO – Stanisław Kuć i w ChTBS – Zofia Pawłowska dostają diety w wysokości 15 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia według GUS. Obecnie jest to po 660 zł. Pozostali członkowie pobierają wynagrodzenie w wysokości 10 proc., tj. po 440 zł. Takie samo wynagrodzenie otrzymują również osoby zasiadające w radzie nadzorczej Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich.

Najwyższe diety dostają osoby zasiadające w radach nadzorczych dwóch największych komunalnych spółek, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Przewodniczący otrzymują po 95 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli po około 3 960 zł, zastępcy 55 proc. – po 2 420 zł, a pozostali członkowie 45 proc. – po 1 980 zł. (s)