Opóźnienia na „Dwunastce”

W marcu najdalej kwietniu br. ma ruszyć przebudowa krajowej „Dwunastki” w granicach miasta. Opóźnienie jest spowodowane przeciągającymi się pracami przygotowawczymi. Co ważne, złożono już do wojewody lubelskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestycja ma być ukończona we wrześniu 2020 r.

Pierwsze prace związane z przebudową krajowej „Dwunastki” w obrębie miasta, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, miały rozpocząć się jeszcze w listopadzie minionego roku. Opóźnienie jest spowodowane przeciągającymi się pracami przygotowawczymi. Firma „Budimex”, która wygrała przetarg, miała też za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej, którą należało uzgodnić z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z którego miasto Chełm otrzymało dofinansowanie w wysokości 170 mln zł.

I właśnie ze względu na przedłużające się uzgodnienia, a także wątpliwości co do tego, które z zaplanowanych zadań znajdą się w wydatkach kwalifikowanych, a które w niekwalifikowanych, powodują opóźnienie w realizacji inwestycji.

Kością niezgody jest zaprojektowany zjazd i wyjazd z planowanej Galerii Chełmskiej od ul. Rejowieckiej, której budowa ma również rozpocząć się wiosną br. Wszystko wskazuje na to, że całkowity koszt związany z budową skrzyżowania i wykonaniem zjazdów i wjazdów, będzie musiało pokryć miasto. – Uzgodnienia w tej sprawie jeszcze trwają – mówi Artur Juszczak, wiceprezydent Chełma. – Miejmy nadzieję, że będzie to wydatek kwalifikowany.

Poprzednim władzom miasta nie udało się nakłonić inwestora Galerii Chełmskiej do partycypowania w kosztach budowy nowego skrzyżowania na ul. Rejowieckiej, które posłużyłoby do wjazdu na teren planowanego centrum handlowego. Inwestor na swój koszt natomiast przebuduje odcinek ul. Lubelskiej.

Wiadomo również, że ul. Rejowiecka po przebudowie nie zachowa wszystkich obecnych skrzyżowań. Do kilku ulic, do których dziś prowadzi bezpośredni zjazd z krajowej „Dwunastki”, po zakończeniu inwestycji dojedziemy drogami serwisowymi. Sama Rejowiecka otrzyma natomiast status drogi głównej przyspieszonej, na której ma obowiązywać ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony do wojewody lubelskiego. Ten na wydanie decyzji ma czas do końca lutego br. W ramach inwestycji zostanie przebudowany ponad 8-kilometrowy odcinek krajowej „Dwunastki”, powstaną drogi serwisowe, a także nowy odcinek ul. Bieławin, od ronda ZWiN w kierunku Zakładu Oczyszczania Miasta, ronda na skrzyżowaniach al. Przyjaźni z ul. Okszowską, a następnie Rampy Brzeskiej z Hutniczą, powstaną nowe przystanki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz obiekty inżynieryjne: most nad Uherką, wiadukt nad drogą dojazdową i wiadukt nad linią kolejową w kierunku Włodawy.

Ze strony miasta inwestycją zajmuje się pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Ewa Budzyńska-Sawa. – To doświadczona, kompetentna osoba, wierzę, że podoła zadaniu – przekonuje prezydent Jakub Banaszek. – Czasu jest coraz mniej, inwestycja powinna rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia br. Musi zostać ukończona do września 2020 r.

Przebudowa krajowej „Dwunastki” ma kosztować, zgodnie z ofertą w przetargu 118 mln zł. Koszt ten, jak mówi prezydent Banaszek, może ulec zwiększeniu. (s)