Orzekają od 20 lat

Działają w Chełmie już dwie dekady. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, bo o nim mowa, świętował na początku października jubileusz.

– Jubileusz był idealnym momentem by podziękować za pracę i zaangażowanie pracownikom, lekarzom i członkom składów orzekających, którym wręczono pamiątkowe podziękowania – mówi Marzena Szkałuba, pełnomocnik dyrektora ds. osób niepełnosprawnych w chełmskim MOPR. W uroczystościach wzięli także udział m.in. wiceprezydent Stanisław Mościcki, senator Józef Zając, prorektor PWSZ w Chełmie Beata Fałda, starosta Piotr Deniszczuk, oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych.
Podczas jubileuszu oficjalnie przedstawiono także nową przewodniczącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Małgorzatę Szczepaniak. (opr. mg)